Маводҳои Дарсӣ (тоҷикӣ) DURAHSHON.RU

TOP-10

КОНСТИТУТСИЯИ (САРҚОНУНИ) ҶУМҲУРИИ ТОҶИКИСТОН

Табрикот «Зодрӯз муборак!»

Табрикот ба дӯст «Зодрӯз муборак!»

Тавсифнома (Характеристика)

ТАРҶУМАИ ХОЛ

Китоби Тоҷикон. Б.Ғафуров

Пайдоиши пул, зарурат ва моҳияти он

Максад, вазифа  ва накши фалсафа дар чомеа

Ҷоизадорони унвони Қаҳрамони Тоҷикистон

Мирзо Турсунзода

Новые лекции


 • 2017-11-23Алишер Фозилов

  Ҷавобгарии ҳуқуқӣ барои вайрон намудани қонунгузории андоз

  Ҷавобга рии  ҳуқуқӣ барои  вайрон  намудани қонунгузории андоз ин таҳти маҷбурияти давлати иҷро намудани ўҳдадориҳои андозбанди аз ҷониби ҳуқуқвайронкунанда мебошад. Ҳуқуқвайронкунии андоз — ин амали ё беамалии зиддиқонунии (хилофиқонунгузории андоз) шахси воқеӣ ё ҳуқуқие мебошад, ки содир  намудани он боиси ҷавобгарии муқаррарнамудаи қонун мегардад. Ба ғайр аз ҳолатҳои пешбининамудаи қонунгузори шахсро барои содир намудани ҳуқуқвайронкунии андоз дар ҳолатҳои зайл ба ҷавобгари кашидан мумкин нест:

 • 2017-11-23Алишер Фозилов

  Имтиёзҳо дар бахши андоз

  Имтиёзҳои дар бахши андоз  афзалиятҳое,  ки   мутобиқи Кодекси андоз   ё шартномаҳои байналмилалии эътирофнамудаи Ҷумҳурии Тоҷикистон, ки дорои муқаррароти вобаста  ба  андозбандӣ  мебошанд,  ба гурўҳҳои  алоҳидаи андозсупорандагон  нисбат  ба  дигар андозсупорандагон фароҳам оварда шудаанд,  аз ҷумла бе ягон таъсири манфи ба андозсупорандаи  имтиёздор додани  имконияти  напардохтан,  ё  дар  ҳаҷми камтар,  ё дар мўҳлати нисбатан дертар супоридани андоз, эътироф карда мешаванд.

 • 2017-11-23Алишер Фозилов

  Меъёри андоз ва тарзу усули андозбандӣ

  Меъёри андоз ин бузургии ҳисобкардашудаи маблағи андозҳо мебошад, ки нисбати воҳиди ченаки манбаи андозбанди истифода бурда мешавад. Меъёри андоз бо фоиз ё (ва) маблағи мутлақ нисбати воҳиди ченаки манбаи андозбанди муқаррар карда мешавад. Масалан, бо назардошти қисмҳои 2 ва 3 моддаи 144 КА ҶТ фоидаи корхона, ки тибқи муқаррароти моддаи 160 Кодекси андози ҶТ ба маблағи зарари ба давраи дигар гузаронидашуда кам карда шудааст, аз рўи меъёри 25 фоиз андозбанди мегардад. Меъёри андоз аз арзиши иловашуда, ба истиснои содирот, 20 фоизи муомилоти андозбандишаванда ва (ё) 20 фоизи воридоти андозбандишавандаро ташкил медиҳад.

 • 2017-11-23Алишер Фозилов

  Воҳиди андозбандӣ

  Воҳиди андозбандӣ воҳиди миқёсиест, ки барои истифодаи миқдори манбаи андоз кор фармуда мешавад. Барои баҳисобгирии манбаи андоз воҳиди андозбандӣ истифода мешавад. Интихоби ин ва ё он воҳиди андозбандиро мулоҳизаи осону қулай будани он ва ҳамчунин анъанаҳо талаб мекунанд.

 • 2017-11-23Алишер Фозилов

  Тарзҳои ба ҳисоб гирифтани манбаи андоз

  Тарзҳои баҳисобгирии манбаи андоз маҷмўи усулҳои муҳосиботи аст. Андозсупоранда   вазифадор   аст баҳисобгирии  даромадҳо  ва хароҷотҳоро дар асоси маълумотҳои  бо  ҳуҷҷатҳо асоснокшуда  аниқ  ва саривақт  пеш  барад ва даромадҳо ва хароҷотҳоро ба давраҳои ҳисоботии дахлдоре,  ки дар зарфи он онҳо гирифта ё пардохта шудаанд, вобаста ба усули баҳисобгирии тибқи боби 23 КА ҶТ истифодашаванда ҷиҳати дуруст нишон додани даромади (фоидаи) андозбандишаванда ба роҳ монад. 

 • 2017-11-23Алишер Фозилов

  Давраи андозсупорӣ

  Давраи андозсупорӣ муддате дар назар дошта шудааст  (соли тақвими,  семоҳа,  моҳ,  даҳрўза ё дигар мўҳлат), ки нисбати андозҳои алоҳида мутобиқи Кодекси андоз муқаррар гардидааст ва ҳангоми гузаштани он  (ба  охир  расидани  он)  манбаи андоз муайян ва маблағи андози ба буҷет супоридашаванда ҳисоб карда мешавад. 

 • 2017-11-23Алишер Фозилов

  Объекти андозбандӣ

  Объекти андозбанди объекте мебошад, ки дорои тавсифи арзишӣ, миқдорӣ ё физикӣ буда, ҳангоми    мавҷудияти   он   (объект) қонунгузории   андоз   нисбати андозсупоранда (субъект) ўҳдадориҳоро доир ба пардохти  андоз  муайян менамояд.

 • 2017-11-23Алишер Фозилов

  Андозсупоранда

  Шахсони воқеӣ ва (ё)  ҳуқуқӣ,  ки  ба зиммаашон  мутобиқи  Кодекси андози ўҳдадории пардохти андоз гузошта щудааст, андозсупоранда эътироф мешаванд.
  Аз ин мафҳум бармеояд, ки андозсупоранда ҳам шахси воқеӣ ва ҳам шахси ҳуқуқӣ мебошад. Шахси воқеӣ ин шаҳрванди Ҷумиҳурии Тоҷикистон, шаҳрванди хориҷӣ ва шахси бешаҳрвандӣ мебошад. Шахси  ҳуқуқи бошад  ташкилоте дониста  мешавад,  ки дар  моликият, пешбурди хоҷагидори ё идоракунии оперативии молу мулкро дошта,  аз рўи ўҳдадориҳои худ бо ин молу мулк масъулият дорад, метавонад аз номи худ ҳуқуқҳои молу мулки ва шахсии ғайримолумулкиро ба даст оварда,  татбиқ намояд,  ўҳдадори гирад,  дар суд даъвогар ва ҷавобгар бошад.  Ашхоси ҳуқуқи бояд баланс ё сметаи мустақил дошта бошанд.

 • 2017-11-23Алишер Фозилов

  Мафҳум ва аҳамияти ҳукуқии таснифи унсурҳои андоз

  Унсурҳои андоз гуфта воҳидҳои функсионалии дохилии ифодаёбандаро меноманд, ки дар маҷмўъ сохтори ҳуқуқи андозро ташкил медиҳанд. Сохтори таркибӣ барои ҳамаи андоз ва пардохтҳо ягона мебошад ва аз ин рў ин сохтор унверсалӣ аст. Аммо ифодаёбии ин унсурҳо барои ҳар як андоз бо хусусияти хос пешбини шуда, дар натиҷа андоз намуди алоҳидаи фардиро касб намуда, имконияти фарқ намудани андозҳо ва прадохтҳоро пешбини менамояд.    

 • 2017-11-23Алишер Фозилов

  Хусусияти андозбандӣ ҳангоми иҷроиши Созишнома оид ба тақсими маҳсулот

  Бо мақсади инкишофи истифодабарии сарватҳои зеризаминӣ, муқаррар намудани асосҳои ҳуқуқии бавуҷудоии муносибатҳо дар раванди сармоягузории ватанӣ ва хориҷӣ,  барои кофтуков, тадқиқ  ва дарёфти ашёи хоми менералӣ дар худуди ҶТ аз ҷумла дар ҳудуди махсус минтақаи озоди иқтисодӣи созишнома оид ба тақсими маҳсулот(СТМ) баста мешавад. 

 • 2017-11-23Алишер Фозилов

  Минтақаҳои озоди иқтисодӣ

  Ҳолати ҳуқуқии минтақаҳои озоди иқтисодӣ тибқи Қонуни ҶТ «Дар бораи минтақаҳои озоди иқтисоди дар Ҷумхурии Тоҷикистон» аз 17 майи соли 2004 № 24 муқаррар мешавад.
  Минтақаҳои озоди иқтисодӣ – қисми алоҳидаи (маҷҳдуди) қаламрави Ҷумҳурии Тоҷикистон мебошад, ки дар ҳудуди он на фақат низоми махсуси гумрукию андозӣ, балки тартиби соддакардашудаи рафтуомади ғайрирезидентҳо ва меъёрҳои имтиёзноки истифодаи захираҳои табиӣ амал мекунад

 • 2017-11-23Алишер Фозилов

  Низоми соддакардашудаи андозбандӣ

  Андозе, ки тибқи низоми соддакардашуда пардохта мешавад.
  Фасли 13 боби 41 моддаҳои 302-305 КА ҶТ ба андозе, ки  тибқи низоми  соддакардашуда пардохта мешавад бахшида шудааст. Тибқи моддаи 302 КА ҶТ супорандагони андозе, ки тибқи низоми соддакардашуда пардохта мешавад, корхонаҳое мебошанд, ки  даромади умумии онҳо дар оғози соли андоз  бе назардошти андоз аз арзиши иловашуда ва андоз аз фурўши чакана аз ҳадди 3-каратаи муқаррарнамудаи КА ЧТ барои мақсадҳои бақайдгирӣ ба сифати супорандаи ААИ яъне 144 сомонӣ зиёд намебошад

 • 2017-11-23Алишер Фозилов

  Низоми махсуси андозбандӣ дар Ҷумҳурии Тоҷикистон

   Низоми махсуси андозбандӣ дар ҶТ гуфта ин тартиби махсуси баҳисобгирӣ ва супоридани андозу пардохтҳоро дар давраи муайян меноманд, ки бо тартиб ва ҳолатхои бо қонунгузории андоз пешбинишуда тадбиқ мегардад. Аз руи қоидаи умумӣ ин ба як андоз ивазнамудани маҷмўи андозҳои мавҷудбуда ҳисоб меёбад. Ғайр аз асосоҳои пешбурди баҳисобгири муҳосибавӣ, ҳисоботдиҳӣ ва супоридани андозҳо, реҷаи махсуси андоз- имтиёзҳоро низ ба андозсупорандаи ин низом муқаррар менамояд. Дар ҶТ ба ҳайси низоми махсуси андозбандӣ ин низомҳо баромад менамоянд:

 • 2017-11-17Алишер Фозилов

  Қарзи андоз

  Аз рўи қоидаи умуми андоз бояд дар мўҳлати муайяннамудаи КА ҶТ(мўҳлати пардохт) аз ҷониби андозсупоранда пардохт гардад. Мўҳлати пардохти андоз санаи тақвимие мебошад, ки мутобиқи КА муайян шудааст ва то ё дар лаҳзаи фарорасии он маблағи ҳисобшудаи андоз бояд ба буҷет супорида шавад, яъне ўҳдадории андоз бояд иҷро гардад.

 • 2017-11-17Алишер Фозилов

  Тағийр додани мўҳлати супоридани андоз

  Тибқи моддаи 90 КА ҶТ  тағйир додани мўҳлати пардохти андоз, ҷарима ва фоизҳо (ба таъхир гузоштан) ин аз мўҳлати мутобиқи КА ЧТ муқаррарнамудаи пардохти андоз, ҷарима ва фоизҳо, аз ҷумла пардохтҳои ҷорӣ, ба мўҳлати нисбатан дертар гузарондани он ба ҳисоб меравад.

 • 2017-11-17Алишер Фозилов

  Паст кардани меъёри андоз

   Як намуди имтиёз дар бахши андоз ин имтиёзе мебошад, ки имконияти кам кардани меъёри андозро аз манбаи муайяни андозбандӣ ва ё тарҳи онро пешниҳод мекунад. Мисоли паст кардани меъёри андоз ин моддаи 299 КА ҶТ аст, ки тибқи он меъёри андоз аз  истифодабарандагони роҳҳои автомобилгард дар ҳаҷми 2 фоизи манбаи андоз муқаррар карда мешавад. Аммо барои корхонаҳои савдо, маҳсулоттайёркунӣ, таъминотию фурўш меъёри андоз дар ҳаҷми 0,5 фоизи манбаи андоз муқаррар карда шудааст.

 • 2017-11-17Алишер Фозилов

  Мафҳум ва намудҳои имтиёзҳо дар бахши андоз

  Ҳангоми муқаррар намудани андозҳо бояд ҳамаи омилҳои андозбандӣ, аз ҷумла: андозсупорандагон; объекти андозбандӣ; манбаи андоз; давраи андоз; тартиби ҳисоб кардани андоз; тартиб ва мўҳлати пардохти андоз; дар ҳолатҳои пешбининамудаи Кодекси андози Ҷумҳурии Тоҷикистон имтиёзҳои андоз ва асосҳо барои ба даст овардани (истифодаи) онҳо аз ҷониби андозсупоранда муайян карда шаванд (з.б.1.м.7 КА ҶТ). Аз ин муқаррарот бармеояд, ки зерфунксияи ҳавасмандгардонии қонунгузори андоз пеш аз ҳама ин муқаррар кардани имтиёзҳо дар мавриди андозбандӣ аст, ки бо роҳи ба категорияи алоҳидаи шахсони воқеӣ ва ташкилотҳо фароҳам овардани реҷаи хуби андозбандӣ амали мегардад.

 • 2017-11-17Алишер Фозилов

  Дигар андозҳои аз ҷониби шахсони ҳуқуқӣ пардохтшаванда

  Андоз аз истифодабарандагони қаъри конҳо бо фароҳам омадани вазъи мусоиди сармоягузорӣ ва мустаҳкам намудани истифодаи самараноки захираҳои табиӣ дар асоси иҷозатномаи аз ҷониби мақомоти дахлдор додашаванда роиҷ гардид. Танзими ҳуқуқии он дар асоси боби 37 КА ҶТ ба роҳ монда шудааст. Низоми андозбандиро ҳамчунин қарордодҳо оиди истифодаи қаъри замин муқаррар менамоянд ва дар ҳолати иштироки якчанд субъект дар ин гуна қарордодҳо низоми якхела чун андозсупорандаи ягона нисбати онҳо пешкаш карда мешавад.

 • 2017-11-17Алишер Фозилов

  Андоз аз амволи шахсони ҳуқуқӣ

  Шахсони ҳуқуқӣ дар баробари шахсони воқеӣ дорои ҳуқуқҳои амволӣ мебошанд, ки тибқи қонунгузории граждании ҷумҳурӣ кафолат дода шудааст. Аслси фаъолияти ҳама гуна шахси ҳуқуқиро амвол ташкил медиҳад. Бинобар ҳамин андозбандии амволи шахсони ҳуқуқӣ маввқеи хоса касб карда одатан ба режими ҳуқуқии ин амвол алоқамандӣ дорад. Дар адабиётҳои ҳуқуқии муосир он ҳамчун андози алтернативӣ номбар шудааст ва дар алоқамандӣ бо андози фоидаи шахсони ҳуқуқӣ баррасӣ мешавад.

 • 2017-11-17Алишер Фозилов

  Андоз аз фоидаи ташкилотҳои тиҷоратӣ

  Ба сифати супорандагони ин андоз одатан ташкилотҳои тиҷоратӣ — ширкат ва ҷамъиятҳои хоҷагие баромад менамоянд, ки дар шаклҳои ташкилию ҳуқуқии бо Кодекси граждании ҶТ муқарраршуда созмон меёбанд. Ба онҳо ширкатҳои комил, ба боварӣ асосёфта, ҷамъиятҳои дорои масъулияти маҳдуд, дорои масъулияти иловагӣ ва ҷамъиятҳои саҳҳомӣ, кооперативҳои истеҳсолӣ дохил мешаванд.

 • 2017-11-17Алишер Фозилов

  Аксиз

  Ба ҳисоби яке аз ўҳдадориҳои асосии андозсупорандагон супоридани андози аксиз дохил карда мешавад, ки ҳамчун сарчашмаҳои мустаҳкамгардидаи ғанигардонии буҷети давлатӣ баромад менамояд. Аксиз (андози аксиз) тибқи муқарароти қонунгузории андоз ва гумруки Ҷумҳурии Тоҷикистон ситонида шуда, ба гурўҳи андозҳои ғайримустақим дохил аст.

Реклама