Маводҳои Дарсӣ (тоҷикӣ) DURAHSHON.RU

TOP-10

КОНСТИТУТСИЯИ (САРҚОНУНИ) ҶУМҲУРИИ ТОҶИКИСТОН

Табрикот «Зодрӯз муборак!»

Тавсифнома (Характеристика)

Китоби Тоҷикон. Б.Ғафуров

ТАРҶУМАИ ХОЛ

Табрикот ба дӯст «Зодрӯз муборак!»

Пайдоиши пул, зарурат ва моҳияти он

Максад, вазифа  ва накши фалсафа дар чомеа

Мирзо Турсунзода

Ҷоизадорони унвони Қаҳрамони Тоҷикистон

Новые лекции


 • 2017-10-16Алишер Фозилов

  Асосҳои меъёриву ҳуқуқии баамалории назорати андоз

  Системаи ягонаи назорат аз болои риояи қонунгузорииан доздарТоҷикистониимрўза аз моҳи мартис. 1992 бо қабули ҚонуниҶТ «Дар бораи мақомоти давлатии андоздарҶТ» ташкилёфтааст. Вазифаи асосии мақомоти давлатии андоз назорат аз болои риояи қонунгузории андоз, ҳисоби дурусти он, пуррагӣ ва саривақтии воридотҳо ба буҷетҳои мувофиқ ҳисоб меёбад. Ҳамин Қонун элементҳои асосии системаи мақомоти андозро муайян карда буд, ки бо назардошти тартиботи марзӣ-маъмурии Тоҷикистон ташкил ёфта буд.

 • 2017-10-16Алишер Фозилов

  Ташкили тафтишоти андозӣ аз назари ташаккули минбаъдаи назорати андоз

  Тафтишотиандоз – санҷиши иҷрои қонунгузории андози Ҷумҳурии Тоҷикистон, ки аз ҷониби мақомоти андоз гузаронида мешавад. Иштирокчиёни санҷишҳои андоз шахсони мансабдори мақомоти андози дар амрнома зикршуда ва андозсупоранда мебошанд. Санҷишҳои андоз мутобики Кодекси андози ҶТ танҳо аз ҷониби мақомоти андоз амалӣ карда мешаванд.

 • 2017-10-16Алишер Фозилов

  Тартиб огоз намудан ва қатъ намудани фаъолияти соҳибкори инфиродӣ

  Андозбандии даромади умумии шаҳрвандони Ҷумҳурии Тоҷикистон, шаҳрвандони хориҷӣва шахсони бе шаҳрвандӣ, кифаъолияти соҳибкории инфиродиро бе таъсиси шахси ҳуқуқӣ дарасоси патент ё шаҳодатнома анҷом медиҳанд, тибқи Қоидаҳоимазкур амалӣ карда мешавад.Соҳибкори инфиродӣ наметавонад дар як вақтфаъолиятро дар асоси ду варақаи патент, ду варақаи шаҳодатнома ё варақаҳои патент ва шаҳодатнома анҷом диҳад.Шахси воқеие, ки дар амал фаъолияти соҳибкориро анҷомдода, аз бақайдгирии давлатӣнагузаштааст, бо мақсадҳоиандозбандӣ соҳибкори инфиродӣдониста мешавад. Соҳибкори инфиродӣ то он лаҳзае, ки фаъолияти ў тибқисанадҳои меъёрии ҳуқуқии амалкунанда қатъ карда нашудааст,ҳамчун соҳибкоре, ки фаъолияти соҳибкории худро давоммедиҳад ва дар назди буҷет ўҳдадориҳои андоз дорад, эътирофкарда мешавад. Даромадҳои соҳибкори инфиродие, ки дар манбаи пардохт андозбандӣ гардиданд, ба даромади умумии андозбанди шавандаи соҳибкор дохил карда намешаванд.

 • 2017-10-16Алишер Фозилов

  Таҷрибаи мамолики хориҷӣ оиди ташкили назорати андоз

  Қариб дар ҳамаи мамлакатҳои хориҷ масоили назоратро аз болои дурустии пардохти андозҳо дастгоҳи махсус - хизматҳои андоз ҳал мекунад, ки аз рўи сохтори ташкилӣ ва масъулияти маъмуриаш дар давлатҳои алоҳида аз якдигар мувофиқи тарққиёти иқтисодии давлат ва самтҳои сиёсати он фарқ мекунанд. Мавриди қайд аст, ки дар бисёрии мамлакатҳо маъмурият ё нозироти андоз одатан қисми таркибии Вазоратҳои молияи мамлакат мебошад. Айни замон ин ҳолат имкон медиҳад, ки бисёр вақт онҳо дар таркиби вазоратҳо низ оиди иҷроиши вазифаҳои худ мустақилияти нисбӣ доранд. Дар ИМА дастгоҳи назорати андоз-Хизмати даромадҳои дохилӣ (ХДД), дар Фаронса бошад,-Идораи асосии андоз (ИАА), дар Шветсария - Маъмурияти федералии андозҳо (МФА) ҳисоб меёбанд.

 • 2017-10-16Алишер Фозилов

  Моҳияти назорати андоз дар идорасозии иқтисодиёт

  Муносибатҳои молиявӣ қисми таркибии муносибатҳои иқтисодӣ мебошанд, аммо дар категорияи назорати молиявӣ ба мадди аввал ҷиҳатҳои молиявии назорат гузошта мешаванд, ки мавқеи барандаи онҳоро дар фаъолияти назоратӣ қайд менамояд. Тадқиқотҳое, ки аз тарафи Э.А. Вознесенский дар соҳаи назорати молиявӣ гузаронида шудаанд оиди моҳияти назорати молиявӣ асосҳои зеринро пешниҳод менамоянд :

 • 2017-10-16Алишер Фозилов

  Асосҳои методологӣ ва таърихии танзимоти андоз

  Нерўи иқтисодии ҳар як кишвар тибқи захираҳои молиявии он муайян мегардад, ки бо истифодаи ин гуна захираҳо давлат вазифаҳои аввалиндараҷаи худро амалӣ месозад. Бо воситаи танзимоти андоз захираҳои бузурги молиявиро ба ихтиёри худ ҷалб намуда давлат бояд ба раванди тараққиёти иқтисодии кишвар таъсири бевоситаи мусбӣ расонида тавонад.

 • 2017-10-13Алишер Фозилов

  Имлои нидо

  51) Якҷо навишта мешаванд:
  Нидоҳо ва калимаҳои модалии зерин: дареғо, Илоҳо, Худоё, ҳайфо, раве, хезе, гурезе ва ғ.

 • 2017-10-13Алишер Фозилов

  Имлои ҳиссача

  48) Якҷо навишта мешаванд: Ҷузъҳои ҳиссача ва калимаҳои модалии рехтаи навъи зерин: кошки, бигузор (бигзор), мабодо, даркор ва ғ.

 • 2017-10-13Алишер Фозилов

  Имлои пайвандак

  45) Якҷо навишта мешаванд:
  а) пайвандакҳои мураккаб: балки, агарчи (гарчи), азбаски (баски), вагарна (варна), чунки ва ғ.;

 • 2017-10-13Алишер Фозилов

  Имлои пасоянд

  42) Якҷо навишта мешавад:
  Пасоянди - ро: Ватанро бояд дӯст дошт. Мо меҳмононро пешвоз гирифтем ва ғ.

 • 2017-10-13Алишер Фозилов

  Имлои пешоянд

  40) Ҷудо навишта мешаванд:
  а) пешоянд дар робита бо калимаҳои мустақилмаъно: аз сафар баргаштан, аз ӯ пурсидан, ба бозор рафтан, бар бом баромадан, бо дӯст нишастан, аз чор се ҳисса, дар бар гирифтан, аз ёд кардан, барои рафиқ, ҷуз модар (касе нозбардори фарзанд нест) ва ғ.;

 • 2017-10-13Алишер Фозилов

  Имлои зарф

  37) Якҷо навишта мешаванд:
  а) зарфҳое, ки бо пешвандҳои ба-, бо-, бар-, бе-, дар-, но- ва то- сохта шудаанд: баногоҳ, бакуллӣ, бодиққат, бомуваффақият, ботафсил, бар-вақт, барқасд, бемаврид, дарҳол, дарвоқеъ, ногоҳ, торафт ва ғ.;

 • 2017-10-13Алишер Фозилов

  Имлои феъли ҳол

  34) Якҷо навишта мешаванд:
  Ҷузъҳои феъли ҳол бо пасванди –он (-ён): бозикунон, навозишкунон, сӯҳбаткунон, рақскунон, сурудгӯён ва ғ.

 • 2017-10-13Алишер Фозилов

  Имлои сифати феълӣ

  33) Якҷо навишта мешаванд:
  а) сифатҳои феълии замони ҳозира бо пасванди -анда: хатмкунанда, ҷавобдиҳанда, нишондиҳанда, пешбаранда ва ғ.;

 • 2017-10-13Алишер Фозилов

  Имлои феъл

  31) Якҷо навишта мешаванд:
  а) пешвандҳои феълии дар-, бар-, фар- (фур-), во-, боз-: даромадан, баромадан, бархостан, баргаштан, фаромадан (фуромадан), вохӯрдан, бозгаштан ва ғ.;

 • 2017-10-13Алишер Фозилов

  Имлои ҷонишин

  28) Якҷо навишта мешаванд:
  а) ҷонишинҳои сохта: ҳамин, ҳамон, ҳамчунин, ҳамчунон, ҳамдигар ва ғ.;

 • 2017-10-13Алишер Фозилов

  Имлои шумора

  25) Якҷо навишта мешаванд:
  а) пасвандҳои шумораи тартибӣ -ум (-юм), -умин (-юмин): сеюм, сеюмин, панҷум, панҷумин, даҳум, даҳумин, шастусеюм, шастусеюмин ва ғ.;

 • 2017-10-13Алишер Фозилов

  Имлои сифат

  22) Якҷо навишта мешавад:
  а) пешвандҳои сифатсози ба-, бар-, бе-, бо-, но-, то-: бомаърифат, бофаросат, бомаслиҳат, баркамол, бебунёд, ноором, ношинос, тоалифбо ва ғ.;

 • 2017-10-13Алишер Фозилов

  Имлои исм

  15) Исмҳои навъи зерин ду тарзи навишт доранд:
  а) як гурӯҳ исмҳое, ки дар анҷом ҳамсадои ҳ доранд: роҳ-раҳ, чоҳ-чаҳ, моҳ-маҳ, коҳ-каҳ, рӯбоҳ-рӯбаҳва ғ.;

Реклама