Маводҳои Дарсӣ (тоҷикӣ) DURAHSHON.RU

TOP-10

Табрикот ба дӯст «Зодрӯз муборак!»

КОНСТИТУТСИЯИ (САРҚОНУНИ) ҶУМҲУРИИ ТОҶИКИСТОН

Табрикот «Зодрӯз муборак!»

Тавсифнома (Характеристика)

ТАРҶУМАИ ХОЛ

Китоби Тоҷикон. Б.Ғафуров

Табрикнома ба 8 март

Пайдоиши пул, зарурат ва моҳияти он

Максад, вазифа  ва накши фалсафа дар чомеа

Ҷоизадорони унвони Қаҳрамони Тоҷикистон

Новые лекции


 • 2017-12-21Алишер Фозилов

  Ҷавобгарии ҳуқуқӣ барои вайрон намудани қонунгузории андоз

  Ҷавобга рии  ҳуқуқӣ барои  вайрон  намудани қонунгузории андоз ин таҳти маҷбурияти давлати иҷро намудани ўҳдадориҳои андозбанди аз ҷониби ҳуқуқвайронкунанда мебошад. Ҳуқуқвайронкунии андоз — ин амали ё беамалии зиддиқонунии (хилофиқонунгузории андоз) шахси воқеӣ ё ҳуқуқие мебошад, ки содир  намудани он боиси ҷавобгарии муқаррарнамудаи қонун мегардад. Ба ғайр аз ҳолатҳои пешбининамудаи қонунгузори шахсро барои содир намудани ҳуқуқвайронкунии андоз дар ҳолатҳои зайл ба ҷавобгари кашидан мумкин нест:

 • 2017-12-21Алишер Фозилов

  Имтиёзҳо дар бахши андоз

  Имтиёзҳои дар бахши андоз  афзалиятҳое,  ки   мутобиқи Кодекси андоз   ё шартномаҳои байналмилалии эътирофнамудаи Ҷумҳурии Тоҷикистон, ки дорои муқаррароти вобаста  ба  андозбандӣ  мебошанд,  ба гурўҳҳои  алоҳидаи андозсупорандагон  нисбат  ба  дигар андозсупорандагон фароҳам оварда шудаанд,  аз ҷумла бе ягон таъсири манфи ба андозсупорандаи  имтиёздор додани  имконияти  напардохтан,  ё  дар  ҳаҷми камтар,  ё дар мўҳлати нисбатан дертар супоридани андоз, эътироф карда мешаванд.

 • 2017-12-21Алишер Фозилов

  Меъёри андоз ва тарзу усули андозбандӣ

     Меъёри андоз ин бузургии ҳисобкардашудаи маблағи андозҳо мебошад, ки нисбати воҳиди ченаки манбаи андозбанди истифода бурда мешавад. Меъёри андоз  бо фоиз ё (ва) маблағи мутлақ нисбати воҳиди ченаки манбаи андозбанди муқаррар карда мешавад. Масалан,  бо  назардошти  қисмҳои 2 ва 3 моддаи 144 КА ҶТ фоидаи корхона,  ки тибқи муқаррароти моддаи 160 Кодекси андози ҶТ ба маблағи зарари ба  давраи дигар  гузаронидашуда  кам  карда  шудааст,  аз рўи  меъёри  25  фоиз андозбанди мегардад. Меъёри андоз аз арзиши  иловашуда,  ба истиснои  содирот,  20 фоизи   муомилоти  

 • 2017-12-21Алишер Фозилов

  Воҳиди андозбандӣ

  Воҳиди андозбандӣ воҳиди миқёсиест, ки барои истифодаи миқдори манбаи андоз кор фармуда мешавад. Барои баҳисобгирии манбаи андоз воҳиди андозбандӣ истифода мешавад. Интихоби ин ва ё он воҳиди андозбандиро мулоҳизаи осону қулай будани он ва ҳамчунин анъанаҳо талаб мекунанд.

 • 2017-12-21Алишер Фозилов

  Тарзҳои ба ҳисоб гирифтани манбаи андоз

   Тарзҳои баҳисобгирии манбаи андоз маҷмўи усулҳои муҳосиботи аст. Андозсупоранда   вазифадор   аст баҳисобгирии  даромадҳо  ва хароҷотҳоро дар асоси маълумотҳои  бо  ҳуҷҷатҳо асоснокшуда  аниқ  ва саривақт  пеш  барад ва даромадҳо ва хароҷотҳоро ба давраҳои ҳисоботии дахлдоре,  ки дар зарфи он онҳо гирифта ё пардохта шудаанд, вобаста ба усули баҳисобгирии тибқи боби 23 КА ҶТ истифодашаванда ҷиҳати дуруст нишон додани даромади (фоидаи) андозбандишаванда ба роҳ монад. 

 • 2017-12-21Алишер Фозилов

  Давраи андозсупорӣ

  Давраи андозсупорӣ муддате дар назар дошта шудааст  (соли тақвими,  семоҳа,  моҳ,  даҳрўза ё дигар мўҳлат), ки нисбати андозҳои алоҳида мутобиқи Кодекси андоз муқаррар гардидааст ва ҳангоми гузаштани он  (ба  охир  расидани  он)  манбаи андоз муайян ва маблағи андози ба буҷет супоридашаванда ҳисоб карда мешавад.

 • 2017-12-21Алишер Фозилов

  Объекти андозбандӣ.

  Объекти андозбанди объекте мебошад, ки дорои тавсифи арзишӣ, миқдорӣ ё физикӣ буда, ҳангоми    мавҷудияти   он   (объект) қонунгузории   андоз   нисбати андозсупоранда (субъект) ўҳдадориҳоро доир ба пардохти  андоз  муайян менамояд.

 • 2017-12-21Алишер Фозилов

  Андозсупоранда

  Шахсони воқеӣ ва (ё) ҳуқуқӣ, ки ба зиммаашон мутобиқи Кодекси андози ўҳдадории пардохти андоз гузошта щудааст, андозсупоранда эътироф мешаванд. Аз ин мафҳум бармеояд, ки андозсупоранда ҳам шахси воқеӣ ва ҳам шахси ҳуқуқӣ мебошад. Шахси воқеӣ ин шаҳрванди Ҷумиҳурии Тоҷикистон, шаҳрванди хориҷӣ ва шахси бешаҳрвандӣ мебошад. Шахси ҳуқуқи бошад ташкилоте дониста мешавад, ки дар моликият, пешбурди хоҷагидори ё идоракунии оперативии молу мулкро дошта, аз рўи ўҳдадориҳои худ бо ин молу мулк масъулият дорад, метавонад аз номи худ ҳуқуқҳои молу мулки ва шахсии ғайримолумулкиро ба даст оварда, татбиқ намояд, ўҳдадори гирад, дар суд даъвогар ва ҷавобгар бошад. Ашхоси ҳуқуқи бояд баланс ё сметаи мустақил дошта бошанд.

 • 2017-12-21Алишер Фозилов

  Мафҳум ва аҳамияти ҳукуқии таснифи унсурҳои андоз

  Унсурҳои андоз гуфта воҳидҳои функсионалии дохилии ифодаёбандаро меноманд, ки дар маҷмўъ сохтори ҳуқуқи андозро ташкил медиҳанд. Сохтори таркибӣ барои ҳамаи андоз ва пардохтҳо ягона мебошад ва аз ин рў ин сохтор унверсалӣ аст. Аммо ифодаёбии ин унсурҳо барои ҳар як андоз бо хусусияти хос пешбини шуда, дар натиҷа андоз намуди алоҳидаи фардиро касб намуда, имконияти фарқ намудани андозҳо ва прадохтҳоро пешбини менамояд.

 • 2017-12-20Алишер Фозилов

  Давраи андозсупорӣ

   Давраи андозсупорӣ муддате дар назар дошта шудааст  (соли тақвими,  семоҳа,  моҳ,  даҳрўза ё дигар мўҳлат), ки нисбати андозҳои алоҳида мутобиқи Кодекси андоз муқаррар гардидааст ва ҳангоми гузаштани он  (ба  охир  расидани  он)  манбаи андоз муайян ва маблағи андози ба буҷет супоридашаванда ҳисоб карда мешавад.  Аз сабабе, ки пардохти андоз ҳолати қатъи ўҳдадории андозро ифода менамояд бинобар ин муайян кардани лаҳзаи пардохти андоз бо мафҳуми он монанд аст. Давраи андоз метавонад  аз як  ё  якчанд давраҳои ҳисоботи (семоҳаҳо,  моҳҳо, даҳрўзаҳо ва дигар мўҳлатҳо) иборат бошад,  ки бо гузаштани (ҷамъбасти) онҳо пешпардохтҳо (пардохтҳои ҷори) сурат мегиранд.

 • 2017-12-20Алишер Фозилов

  Объекти андозбандӣ

  Объекти андозбанди объекте мебошад, ки дорои тавсифи арзишӣ, миқдорӣ ё физикӣ буда, ҳангоми    мавҷудияти   он   (объект) қонунгузории   андоз   нисбати андозсупоранда (субъект) ўҳдадориҳоро доир ба пардохти  андоз  муайян менамояд.

 • 2017-12-20Алишер Фозилов

  Андозсупоранда

  Шахсони воқеӣ ва (ё)  ҳуқуқӣ,  ки  ба зиммаашон  мутобиқи  Кодекси андози ўҳдадории пардохти андоз гузошта щудааст, андозсупоранда эътироф мешаванд.
  Аз ин мафҳум бармеояд, ки андозсупоранда ҳам шахси воқеӣ ва ҳам шахси ҳуқуқӣ мебошад. Шахси воқеӣ ин шаҳрванди Ҷумиҳурии Тоҷикистон, шаҳрванди хориҷӣ ва шахси бешаҳрвандӣ мебошад. Шахси  ҳуқуқи бошад  ташкилоте дониста  мешавад,  ки дар  моликият, пешбурди хоҷагидори ё идоракунии оперативии молу мулкро дошта,  аз рўи ўҳдадориҳои худ бо ин молу мулк масъулият дорад, метавонад аз номи худ ҳуқуқҳои молу мулки ва шахсии ғайримолумулкиро ба даст оварда,  татбиқ намояд,  ўҳдадори гирад,  дар суд даъвогар ва ҷавобгар бошад.  Ашхоси ҳуқуқи бояд баланс ё сметаи мустақил дошта бошанд.

 • 2017-12-20Алишер Фозилов

  Мафҳум ва аҳамияти ҳукуқии таснифи унсурҳои андоз

  Унсурҳои андоз гуфта воҳидҳои функсионалии дохилии ифодаёбандаро меноманд, ки дар маҷмўъ сохтори ҳуқуқи андозро ташкил медиҳанд. Сохтори таркибӣ барои ҳамаи андоз ва пардохтҳо ягона мебошад ва аз ин рў ин сохтор унверсалӣ аст. Аммо ифодаёбии ин унсурҳо барои ҳар як андоз бо хусусияти хос пешбини шуда, дар натиҷа андоз намуди алоҳидаи фардиро касб намуда, имконияти фарқ намудани андозҳо ва прадохтҳоро пешбини менамояд.    

 • 2017-12-20Алишер Фозилов

  Функсияхои Microsoft Excel

  Функсияхо барои осон намудани кор хангоми сохтани чадвал ва хамкори бо чадвалхои электрони хизмат мекунанд. Мисоли соддатарини хисобкуни ичрои амали чамъ мебошад. Аз ин амал барои намоиш додани афзалиятхои функсияхо истифода мекунем. Системаи функсияхоро истифода накарда, лозим аст, ки ба формула нишонии хар як ячейка дар алохидаги ворид сохта шуда ба онхо плюс ва ё минус зам карда шавад. Дар натича формула шакли зеринро мегирад: =И1+И2+И3+C4+C5+D2. Маълум аст, ки ба навиштани чунин формула вакти зиёд сарф гардидааст, бинобар ин хуб мебуд, ки ин формула дасти ичро карда шавад. Барои он, ки сумма бо зуди ва осон хисоб карда шавад, зарур аст, ки танхо функсияи сумма бо пахши тугмача бо тасвири он ва ё аз «Мастер функций» гузошта шавад. Ва ё, дар нихояти кор, номи функсияро дасти ворид кардан мумкин аст. Баъди номи функсия бояд кавс кушода шуда нишонии ячейка ворид карда шуда кавс пушида шавад. Намуди формула чунин мешавад:

 • 2017-12-20Алишер Фозилов

  Ба кордарории компютер

  Ба кордарории компютер
  Барои ба кор даровардани компютер, ҳангоми ба ҷараёни барқ пайваст будани монитор, ва блоки системавӣ аввал монитор баъд аз он тугмаи «Power»-ро, ки дар блоки системавӣ ҷойгир аст пахш менамоем.

 • 2017-11-23Алишер Фозилов

  Ҷавобгарии ҳуқуқӣ барои вайрон намудани қонунгузории андоз

  Ҷавобга рии  ҳуқуқӣ барои  вайрон  намудани қонунгузории андоз ин таҳти маҷбурияти давлати иҷро намудани ўҳдадориҳои андозбанди аз ҷониби ҳуқуқвайронкунанда мебошад. Ҳуқуқвайронкунии андоз — ин амали ё беамалии зиддиқонунии (хилофиқонунгузории андоз) шахси воқеӣ ё ҳуқуқие мебошад, ки содир  намудани он боиси ҷавобгарии муқаррарнамудаи қонун мегардад. Ба ғайр аз ҳолатҳои пешбининамудаи қонунгузори шахсро барои содир намудани ҳуқуқвайронкунии андоз дар ҳолатҳои зайл ба ҷавобгари кашидан мумкин нест:

 • 2017-11-23Алишер Фозилов

  Имтиёзҳо дар бахши андоз

  Имтиёзҳои дар бахши андоз  афзалиятҳое,  ки   мутобиқи Кодекси андоз   ё шартномаҳои байналмилалии эътирофнамудаи Ҷумҳурии Тоҷикистон, ки дорои муқаррароти вобаста  ба  андозбандӣ  мебошанд,  ба гурўҳҳои  алоҳидаи андозсупорандагон  нисбат  ба  дигар андозсупорандагон фароҳам оварда шудаанд,  аз ҷумла бе ягон таъсири манфи ба андозсупорандаи  имтиёздор додани  имконияти  напардохтан,  ё  дар  ҳаҷми камтар,  ё дар мўҳлати нисбатан дертар супоридани андоз, эътироф карда мешаванд.

 • 2017-11-23Алишер Фозилов

  Меъёри андоз ва тарзу усули андозбандӣ

  Меъёри андоз ин бузургии ҳисобкардашудаи маблағи андозҳо мебошад, ки нисбати воҳиди ченаки манбаи андозбанди истифода бурда мешавад. Меъёри андоз бо фоиз ё (ва) маблағи мутлақ нисбати воҳиди ченаки манбаи андозбанди муқаррар карда мешавад. Масалан, бо назардошти қисмҳои 2 ва 3 моддаи 144 КА ҶТ фоидаи корхона, ки тибқи муқаррароти моддаи 160 Кодекси андози ҶТ ба маблағи зарари ба давраи дигар гузаронидашуда кам карда шудааст, аз рўи меъёри 25 фоиз андозбанди мегардад. Меъёри андоз аз арзиши иловашуда, ба истиснои содирот, 20 фоизи муомилоти андозбандишаванда ва (ё) 20 фоизи воридоти андозбандишавандаро ташкил медиҳад.

 • 2017-11-23Алишер Фозилов

  Воҳиди андозбандӣ

  Воҳиди андозбандӣ воҳиди миқёсиест, ки барои истифодаи миқдори манбаи андоз кор фармуда мешавад. Барои баҳисобгирии манбаи андоз воҳиди андозбандӣ истифода мешавад. Интихоби ин ва ё он воҳиди андозбандиро мулоҳизаи осону қулай будани он ва ҳамчунин анъанаҳо талаб мекунанд.

Реклама