TOP-10

Табрикот ба дӯст «Зодрӯз муборак!»

Табрикот «Зодрӯз муборак!»

Тавсифнома (Характеристика)

КОНСТИТУТСИЯИ (САРҚОНУНИ) ҶУМҲУРИИ ТОҶИКИСТОН

ТАРҶУМАИ ХОЛ

Табрикот ба падар «Зодрӯз муборак!»

Табрикнома ба 8 март

Китоби Тоҷикон. Б.Ғафуров

Максад, вазифа  ва накши фалсафа дар чомеа

Пайдоиши пул, зарурат ва моҳияти он

Новые лекции

Загрузка...

 • 2017-09-06Алишер Фозилов

  Мафхуми умумии SQL, типи маълумот ва воситахои муайянкардани доменхо. Таърихи кутохи SQL

  Лексияи 15,16.Забони SQL ки барои таъсири байнихамдигари б базахои маълумот пешбини шудааст, миёнахои соли 70 ба вучуд омадааст ва аз чониби ширкати IBM дар доираи лоихаи СИБМ System R коркард шудааст. Номи аввалаи ин забон SEQUEL (Structured English Query Language) буд ва он танхо кисман мохияти ин забонро инъикос менамуд. Албатта ин забон барои таъсисидихии дархости фахмо ва кулай дар базаи маълумоти релятсиони барои истифодабаранда пешбини шуда буд. Лекин дар хакикат он аз аввал забони пурраи базаи маълумот буд, ки ба гайр аз воситахои таъсисдихии дархостхо ва манипулятсияи бм чунин имкониятхоро дорад:

 • 2017-09-06Алишер Фозилов

  Ҳисоботҳо

  Лексияи 14.Ҳисоботҳо ба формаҳо бисёр монанд мебошанд ва онҳониз имкон медиҳанд, ки натиҷаи кори дархостро дар намуди фаҳмо ба даст оранд ва на танҳо дар экран, балки дар намуди чопӣ дар принтер. Ҳамин тавр, дар натиҷаи кори ҳисобот ҳуҷҷати қоғазӣ сохта мешавад.

 • 2017-09-06Алишер Фозилов

  Сохтан ва таҳрири майдонҳои алоқаманд

  Лексияи 13.Сарлавҳаи ҷадвале, ки пештар сохта шуда буд боя гон майдони ҷадвал пайваст нест. Барои ҳамин элементи идоракунии навиштаҷот «Надпись» - ро инчунин майдони озод меноманд. Матни ба он дохилшуда новобаста аз он, кик адом сабтро айни ҳол дар форма дида мешавад бетағйир мемонад.

 • 2017-09-06Алишер Фозилов

  Сохтани навиштаҷот

  Лексияи 12.Таҳрир намудани формаҳо аз сохтани формаҳои нав ё тағйир додани элементҳои идоракунии мавҷудбуда, инчунин тағйир додани ҷойгиршавии онҳо иборат аст.

 • 2017-09-06Алишер Фозилов

  Формаҳо ва сохтори онҳо. Кор бо формаҳо

  Лексияи 11.Одатан тадқиқотчиёни базаи маълумот сохтори ҷадвалҳо ва дархостҳоро ташкил медиҳанд, аммо онҳо бо пур кардани ҷадвал бо информасия машғул намешаванд. Барои ин кадрҳои махсусе мебошанд, ки ин функсияро иҷро менамоянд. Барои осон намудани кори онҳо тадқиқотчии база метавонад объектҳои махсусро тайёр намояд, ки ин формаҳо мебошанд.

 • 2017-09-05Алишер Фозилов

  Кор бо дархостҳо. Дархостҳои ҷамъбастӣ

  Лексияи 10 Дархостҳо на танҳо имкони ҷудо намудани информатсияи лозимаро аз ҷадвалҳо гирифтан ва онҳоро бо воситаи сохтани майдонҳои ҳисобӣ коркарди намуданро медиҳанд, балки инчунин гузаронидани ҳисоббарории натиҷавиро имкон медиҳанд.

 • 2017-09-05Алишер Фозилов

  Кор бо дархостҳо. Дархост бо параметрҳо.

  Лекссияи 8. Дар аксар ҳолатҳо зарур аст, ки ба истифодабаранда имконияти интихоби онро, ки ў аз ҷадвали базаи маълумот ёфтан мехоҳад, пешниҳод намоем. Барои ин намуди махсуси дархост- дархост бо параметр мавҷуд аст.

 • 2017-09-05Алишер Фозилов

  Кор бо объекти базаи маълумот: дархостҳо. Дархости интихобӣ

  Лексияи 7 Фарз менамоем, ки дар ташкилоти бузург базаи маълумоти калонхачми «Кадры» мавчуд аст, ки маълумоти пурра оиди хар як коргарро дар бар мегирад. Ба гайр аз информатсияи формали база инчунин информатсияи махфиро дорад, масалан, маълумот оиди музди кор. Хар як информатсия дар чадвалхои базави нигох дошта мешавад.

 • 2017-09-05Алишер Фозилов

  Мафҳуми «робита» дар СИБМ Соз кардани робитаи байни ҷадвалҳо.

  Лексия 6 Бехбудии асосии системахои идоракунии базаи маълумот хангоми кор бо чадвалхои алохида не, балки бо гурухи чадвалхои алокаманд ба амал бароварда мешавад. Барои сохтани алока СИБМ Access оинаи иалогии махсус дорад, ки онхо Схемаи маълумот номида мешаванд.

 • 2017-09-05Алишер Фозилов

  Эътимодият (надежность) ва бехатарии (безопасность) базаи маълумот. Усулҳои кор бо ҷадвалҳои базаи маълумот

  Лексияи 5 Эътимодияти базаи маълумот накши мухимро мебозад. Окибати гум кардани хуччате, ки дар тахриргари матни ё тахриргари графики сохта шудааст бо харчи вакте, ки барои азнавбаркароркунии он лозим аст, бахогузори намудан мумкин аст. Гум намудани базаи маълумот ба катъ гардидани сохаи истехсолот оварда расонида метавонад, ки он окибати глобали дорад. Бзахои маълумоте вучуд дорранд, ки аз онхо харакати наклиёт, кори бонкхо ва ташкилотхои саноати вобаста аст. Базахое мавчуданд, ки маълумотхои хаётан зарури хусусияти тибби доштаро дар бар мегиранд.

 • 2017-09-05Алишер Фозилов

  Сохтани базаи маълумот Ҷадвалҳо ва усулҳои сохтани онҳо

  Лексияи 4.Чадвалхо- объектхои асосии базаи маълумот ба хисоб мераванд. Бе дархост, форма, хисобот кор кардан мумкин аст, аммо агар чадвал набошад, маълумотро дар чое сабт карда намешавад, яъне база низ нест. Сохтани база аз сохтани чадвали аввалин огоз мешавад.
  Сохтани чадвал аз муайян намудани майдонхои ва таъин намудани хусусияти он иборат аст. Он аз пахши тугмаи «Создать» дар оинаи базаи маълумот оғоз меёбад.

 • 2017-09-05Алишер Фозилов

  Ташкили СИБМ дар MS Access. Мафҳуми объект, хусуиятҳо ва тавсифи онҳо

  Лексияи 3.Системахои идоракунии базаи маълумот (СИБМ) – ин воситахои барномавие мебошанд, ки бо воситаи онхо метавонем базаи маълумот созем, онро пур намоем ва бо он кор намоем. Дар чахон системахои идоракунии базаи маълумоти гуногун мавчуд аст. Бисёрии онхо дар асл махсули тайёр набуда, забони барномасозии махсусгардонидашудае мебошанд, ки хар шахси ин забонро азхуднамуда метавонад худ чунин сохторхоеро, ки ба ӯ қулай аст, созад, ба он элементхои лозимаи идоракуниро дохил намояд. Ба ин забонхо Clipper, Paradox, FoxPro тааллук доранд.

 • 2017-09-05Алишер Фозилов

  Мафҳумҳои асосии системаҳои идоракунии базаи маълумот

  Лексияи 2.Системаи идоракунии базаи маълумот (СУБД, DBMS – Data Base Management System) гуфта барнормаеро меноманд, ки барои сохтан ва бурдани базаи маълумот пешбинӣ шудааст, инчунин ташкили дастрасӣ ба маълумот ва коркарди онро дар назар дорад.

 • 2017-09-05Алишер Фозилов

  Лексияи 1. Муққадимаи фанни базаи маълумот

  Яке аз функсияхои асосии компютер ин нигахдории информатсия мебошад ва яке аз воситаи асосии пахншудатарини ингуна нигахдори базаи маълумот ба хисоб меравад. Базаи маълумот - ин файли формати махсус мебошад, ки информатсияи бо тарзи махсус сохташударо нигох медорад.

Реклама

Загрузка...