TOP-10

Табрикот ба дӯст «Зодрӯз муборак!»

Табрикот «Зодрӯз муборак!»

Тавсифнома (Характеристика)

КОНСТИТУТСИЯИ (САРҚОНУНИ) ҶУМҲУРИИ ТОҶИКИСТОН

ТАРҶУМАИ ХОЛ

Табрикот ба падар «Зодрӯз муборак!»

Табрикнома ба 8 март

Китоби Тоҷикон. Б.Ғафуров

Максад, вазифа  ва накши фалсафа дар чомеа

Пайдоиши пул, зарурат ва моҳияти он

Новые лекции

Загрузка...

 • 2017-04-21Ахмедов Бахром

  Шакл ва намудҳои қарз

  Муносибатҳои қарзи аз шакли милии он оғоз ёфтаанд. Қарзи молӣ дар давраи ҷамъияти ибтидоӣ паӣдо шуда, сараввал дар доираи як авлод ё қабила истифода шудааст. Муносибатҳои қарзи аз шакли милии он оғоз ёфтаанд. Қарзи молӣ дар давраи ҷамъияти ибтидоӣ паӣдо шуда, сараввал дар доираи як авлод ё қабила истифода шудааст. Дар баробари рушд ёфтани ин шакли қарздиҳӣ қисме аз ҳукуматҳо ҷаҳд кардаанд, онро ба тартиб дароранд.

 • 2017-04-21Ахмедов Бахром

  Ҷумҳурии Тоҷикистон дар шароити иқтисоди бозоргонӣ

  Дар асоси Конститутсияи Ҷумҳурии Тоҷикистон ва қонуни Ҷумҳурии Тоҷикистон «Дар бораи фаъолияти бонкӣ», «Дар бораи Бонки милли Тоҷикистон», «Дар бораи танзими асъорӣ ва назорати асъорӣ» дар Ҷумҳурии Тоҷикистон ҳамчунин бонки марказӣ – бонки эмиссионӣ Бонки милли Тоҷикистон баромад мекунад. Раиси Бонки милли ва муовинони онро Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон бо фармони худ ва розигии Маҷлиси Олии Ҷумҳурии Тоҷикистон вазифадор мекунад ва ё озод мекунад.

 • 2017-04-21Ахмедов Бахром

  Моҳият ва вазифаҳои молия дар шароити иқтисодиёти бозоргонӣ

  Пайдоиш ва амал намудани молия ба таври объективӣ бо қонунҳои инкишофи ҷамъиятӣ муайян карда мешавад, ки ба он дар зиннаи муайяни мавҷудият соҳаи махсуси муносибатҳои тақсимотӣ зарур шуд, ки қонеъгардонии болосохти сиёсиро ба воситаҳои пулӣ таъмин намояд.

 • 2016-06-13Ахмедов Бахром

  Бонкҳои Ҷумҳурии Тоҷикистон дар шароити иқтисодӣ бозоргонӣ

  Дар асоси Конститутсияи Ҷумҳурии Тоҷикистон ва қонуни Ҷумҳурии Тоҷикистон«Дар бораи фаъолияти бонкӣ», «Дар бораи Бонки милли Тоҷикистон», «Дар бораи танзими асъорӣ ва назорати асъорӣ» дар Ҷумҳурии Тоҷикистонҳамчунин бонки марказӣ – бонки эмиссионӣ Бонки милли Тоҷикистон баромад мекунад.

 • 2016-06-13Ахмедов Бахром

  Шакл ва намудҳои қарз

  Муносибатҳои қарзи аз шакли милии он оғоз ёфтаанд. Қарзи молӣ дар давраи ҷамъияти ибтидоӣ паӣдо шуда, сараввал дар доираи як авлод ё қабила истифода шудааст.

 • 2016-06-13Ахмедов Бахром

  Низоми қарзӣ ва ташкили он

  Барои истифодаи муваққатии маблағҳои пулӣ ё моли каси дигар қарзгирандаро зарур аст, ки бо қарздиҳанда муносибатҳои муайян барқарор намояд ва азбаски асоси пайдоишу рушди ин муносибатҳо гирифтан, истифодаю баргардондани қарз аст, дар адабиёти иктисодӣ онҳо муносибатҳои қарзӣ ном гирифтаанд. Муносибатҳои қарзӣ ҳамкории ду тарафро ҳангоми шиносшавии қарздиҳанда бо фаъолияти қарзгиранда, муайян кардани шартҳою бастани шартнома, додани маблағи пули, назорати истифодаи мақсаднок ва дар вақти муайяншуда баргардонидани қарзу иловапулиро дар бар мегирад.

 • 2016-06-13Ахмедов Бахром

  Моҳият, зарурият ва вазифаҳои қарз

  Қарз мафҳумест нофорам. Касе намехоҳад қарз гирад ё қарздор бошад. Қарздиҳанда ҳам пулашро ба каси дигар бо дили нохоҳам ва ё ба ивази иловапулию иҷрои шартҳои муайян медиҳад. Пас, чаро қарз категорияи иқтисодисту дар асоси мавҷудияту зарурати истифодаи он бонкҳо ташкил шудаанд ва ҳазорон мутахассисон ҳамарўза машғули қарздиҳианд?

 • 2016-06-13Ахмедов Бахром

  Оқибатҳои иқтисодӣ-иҷтимоии таваррум ва танзими он

  Таҷрибаи ҷаҳонӣ нишон медиҳад, ки яке аз вазифаҳои асосии ҳукумат мубориза бар зидди болоравии нархҳо - таваррум ба ҳисоб меравад, зеро аз тахти назорат баромадани он окибатхои ногувор дорад. Беқурбшавӣ ба оқибатҳои зерини иҷтимоӣ-иқтисодӣ оварда мерасонад.

 • 2016-06-13Ахмедов Бахром

  Таваррум ва намудҳои он

  Умуман маҳфуми беқурбшавӣ ё инфляция аввалин маротиба дар Америкаи Шимолӣ дар давраи ҷанги граждании солҳои 1861-1865 истифода бурда шудааст. Инфляция аз калимаи лотинӣ буда маънояш «дамкардашуда, варамкарда» мебошад. Дар мамлакатҳои тараққи кардаи ҷаҳон (асри XIX) аз ҷумла Англия ва Франсия истилоҳи инфляӣия бисёр истифода мебурдагӣ шуданд ва он яке аз муаммоҳои тараққиёти иқтисодиёти мамлакатҳо мебошад.

 • 2016-06-13Ахмедов Бахром

  Гардиши пулӣ ва тартиби ташкили он

  Барои он ки пул тавонад ба муомилоти молӣ дуруст хизмат кунад, зарур аст, ки он баробари ҳаракати молҳо (аз фурўшандагон ба харидорон) дар гардиш бошад, яъне муомилоти молӣ мутаносибан муомилоти пулиро талаб мекунад.
  Ҳаракати пайвастаи пул (нақдию ғайринақдӣ) ҳангоми хариду фурўши молҳо, хизматрасониҳо ва иҷрои дигар ўҳдадориҳои марбути чунин муносибат гардиши пулӣ номида мешавад.

 • 2016-06-13Ахмедов Бахром

  Моҳият ва вазифаҳои пул

  Дар давраҳои тараққиёти ҷамъиятӣ мубодилаи молҳо характери тасодуфӣ доштанд. Он байни қабилаҳо сурат мегирифт. Ин мубодилоти тасодуфӣ шакли арзиши мол, ки дар он як намуди мол таҷассум карда, ин молҳо ба ҳамдигар иваз карда мешуданд. Дар натиҷаи тақсимоти ҷамъиятии меҳнат оҳиста-оҳиста соҳаҳои алоҳидаи чорводорӣ ва растанипарварӣ ҷудо шуданд ва мол ивазкунӣ шакли мунтазамро гирифт.

 • 2016-06-13Ахмедов Бахром

  Муносибатҳои байналхалқии молиявӣ, қарзӣ ва асъорӣ

  Дар асоси фаъолияти иқтисодиёти ҷаҳонӣ низоми асъорӣ – молиявӣ хобидааст. Низоми мазкур шакли ташкили муносибатҳои асъорӣ – молиявиро байни субъектони хоҷагии ҷаҳонӣ ифода карда, дар шакли созишномаҳои байналхалқӣ мустаҳкам карда шудааст. Муносибатҳои асъорӣ – молиявӣ на танҳо ҳаракати байналхалқии мол ва хизматҳоро миёнаравӣ мекунанд, балки соҳаи муайяни фаъолиятро доранд.

 • 2016-06-13Ахмедов Бахром

  Бозори қоғазҳои қиматнок ва тараққиёти он

  Қоғазҳои қиматнок воситаи амалигардонии ҳуқуқи соҳибони он ба намудҳои неъматҳои моддӣ баромад намуда, ин чунин имконият медиҳад бо воситаи он амалиётҳои иқтисодӣ гузаронида мешавад.
             Қоғази қиматнок-ин як шакли сармояест, ки дар бозор ҳамчун мол гардиш мекунад, ба ивази пул ё мол фурўхта мешавад ва ба соҳибаш фоид меорад. (Нигаред ба нақшаи 1)

 • 2016-06-13Ахмедов Бахром

  Моҳияти иҷтимоӣ-иқтисодии суғурта

  Гузариши иқтисодиёт ба муносибатҳои бозоргонӣ, тараққиёти фаъолияти соҳибкорӣ, васеъшавии доираи амалиётҳои молиявӣ ва мубодилавӣ, шартномаи ўҳдадории байниҳамдигарии субъектони ҳоҷагидори- низоми мустаҳками кафолатнокро, ки онро суғурта пешниҳод менамояд талаб мекунад. Фақат дар асоси суғурта муҳофизати манфиатҳои ҷамъияти ва шахсӣ, ки дар ҷараёни истеҳсолот, тақсимот, мубодила ва истеъмоли неъматҳои моддӣ ба амал меоянд, имконпазир аст.

 • 2016-06-13Ахмедов Бахром

  Низоми андози Ҷумҳурии Тоҷикистон

  Андозҳо – пардохти муқаррар намудаи Кодекси андози Ҷумҳурии Тоҷикистон ба буҷети давлатӣ ба ҳисоб рафта, дорои хусусияти ҳатмӣ ва инфиродии ғайриэквивалентӣ мебошад. (Мувофиқи моддаи 5 кодекси андози ҶТ)

 • 2016-06-13Ахмедов Бахром

  Нақши молия дар шароити иқтисодиёти бозорӣ

  Идоракунӣ – ин маҷмўаи тарзҳо ва усулҳои таъсири мақсаднок ба объект барои ноилгардии натиҷаи муайян. Идоракуни ба ҳама соҳаҳои фаъолияти инсонӣ, аз он ҷумла ба соҳаи молия низ хос аст. К.Маркс менависад, ки «Ҳар меҳнати ҷамъиятии бевоситае, ки дар ҳаҷми нисбатан калон амалӣ гардонида мешавад, ба идоракунӣ мўҳтоҷ аст».

 • 2016-06-13Ахмедов Бахром

  Молия, моҳият ва хусусиятҳои он

  Пайдоиш ва амал намудани молия ба таври объективӣ бо қонунҳои инкишофи ҷамъиятӣ муайян карда мешавад, ки ба он дар зиннаи муайяни мавҷудият соҳаи махсуси муносибатҳои тақсимотӣ зарур шуд, ки қонеъгардонии болосохти сиёсиро ба воситаҳои пулӣ таъмин намояд. Таърихан молия дар давраи пойдоршавии муносибатҳои молию – пулӣ ва пайдоиши давлат ба миён омад.

 • 2016-06-13Ахмедов Бахром

  Моҳият, вазифаҳо, намудҳо ва нақши пулҳо дар иқтисодиёт

  Пул ин моли маҳсусест, ки бо мурури замон аз молҳои дигар ҷудо шуда, ҳамчун ченаки арзиш ва воситаи ҳариду фурӯш амал мекунад. Таъриҳи тамаддун аз пайдоиши одам, оила, кабилaxo, ҳалқиятҳо оғоз меёбад. Тарақиёти ҷамъият, маданият, истеҳсолот, гуногунии шароити зист, муносибу манфиатовар будани мавзӯҳои алоҳида барои истеҳсоли молҳои ҷудогона, пайдоишу пешрафти касби ҳунарманди зарурати тақсимоти ҷамъиятии меҳнатро ба миён овард.

 • 2016-06-13Ахмедов Бахром

  МОҲИЯТИ ИҚТИСОДӢ - ИҶТИМОӢ ВА ВАЗИФАҲОИ МОЛИЯ

  Мафҳуми молия ҳанўз дар шаҳрҳои калони тиҷоратии Италия дар қарни XII ба миён омада, ҳамчун пардохти пулӣ истифода мегардад. Минбаъд бо баробари инкишоф ва пешрафти ҷомеаи инсонӣ мафҳуми молия нисбатан васеъ паҳн шуда, ба мафҳуми байнихалқӣ табдил ёфт ва ҳамчун мафҳуми ба системаи пулӣ алоқаманд муносибатҳои пулии давлатро ифода менамуд.

Реклама

Загрузка...