TOP-10

Табрикот ба дӯст «Зодрӯз муборак!»

Табрикот «Зодрӯз муборак!»

Тавсифнома (Характеристика)

КОНСТИТУТСИЯИ (САРҚОНУНИ) ҶУМҲУРИИ ТОҶИКИСТОН

ТАРҶУМАИ ХОЛ

Табрикот ба падар «Зодрӯз муборак!»

Табрикнома ба 8 март

Китоби Тоҷикон. Б.Ғафуров

Максад, вазифа  ва накши фалсафа дар чомеа

Пайдоиши пул, зарурат ва моҳияти он

Новые лекции


 • 2018-09-20Ахмедов Бахром

  Хусусиятҳои фаъолияти фирма дар шароити рақобати мукаммал

  Дар ҳаёти аслӣ инчунин ҳолате мушоҳида карда мешавад, ки дар бозор танҳо ду истеҳолкунанда мавҷуданд. Аввалин маротиба чунин хусусиятро олим – иқтисодчии франсуз Антуан Огюстен Курно (1801–1877) мушоҳида намуда ба ҳамтаъсиррасонии онҳоро таҳлил карда буд

 • 2018-09-20Ахмедов Бахром

  Сохторҳои бозорӣ

  Хусусияти асосии иқтисодиёти бозорӣ ин интихоби озод мебошад: истеҳсолкунанда дар интихоби маҳсулоти истеҳсол мекарда озод мебошад, истеъмолкунанда – дар интихоби мол озод аст, коргар бошад – дар интихоби ҷойи кор озод аст ва ғайра

 • 2018-09-20Ахмедов Бахром

  Хароҷоти истеҳсолӣ

  Ҳар як фирма пеш аз оғоз кардани истеҳсолот бояд муайян намояд, ки ба кадом фоида ноил мегардад. Барои ин фирма бояд талаботро омӯзад ва муайян намояд, ки бо кадом нарх маҳсулоти истеҳсолкардаашро мефурӯшад, инчунин фирма бояд даромади пешбинишударо бо хароҷот муқоиса кунад

 • 2018-09-20Ахмедов Бахром

  Асосҳои назарияи истеҳсолот (қисми II)

  Талабот ба захираҳо ҳосилавӣ буда, аз талаботи неъматҳо вобастагӣ дорад. Агар маҳсулоти интиҳоиро бо ифодаёбии пулӣ бо воситаи МRР ва хароҷотҳои интиҳоиро бо МRС ифода кунем, дар чунин ҳолат қоидаи истифодаи захираҳо бо чунин тарз ишора шуданаш мумкин аст:

 • 2018-09-20Ахмедов Бахром

  Асосҳои назарияи истеҳсолот (қисми I)

  Фирма–ин ташкилоте, ки соҳиби як ва ё якчанд корхонаҳо буда, захираҳоро барои истеҳсоли молҳо ва ё хизматҳо бо мақсади ба даст овардани фоида истифода мебарад

 • 2018-09-20Ахмедов Бахром

  Назарияи рафтори истеъмолкунанда

  Рафтори истеъмолкунанда – ин ҷараёни таъсисёбии талаботи истеъмолкунанда ба молҳо ва хизматҳои гуногун мебошад. Фаъолияти одамон дар соҳаи истеъмоли неъматҳои истеъмолӣ субъективӣ буда, аксар вақт пешгӯи нашавандаанд. Дар аввал кӯшиш мекунем рафтори истеъмолкунандаро аз мавқеъи назарияи фоиданокии интиҳоӣ таҳлил кунем.

 • 2018-09-20Ахмедов Бахром

  Мафҳуми чандирнокӣ

  Чандирнокӣ – дараҷаи таасуроти як тағйирёбандаи иқтисодӣ ба тағйирёбандаи дигар. Дар микроиқтисод чандирнокии талабот ва пешниҳод дида баромада мешаванд

 • 2018-09-20Ахмедов Бахром

  Талабот, пешниҳод. Мувозинатии бозорӣ

  Талабот – ин шумораи молҳо ва хизматҳое, бо нархи назаррас дар фосилаи вақти муайян харидорӣ карда мешавад. Талаботе, ки бо воситаҳои пулии харидорӣ таъмин аст, талаботи қобилияти пардохт дошта номида мешавад

 • 2018-09-20Ахмедов Бахром

  Мавқеи микроиқтисод дар системаи иқтисодӣ

  Таҳлили микроиқтисодӣ — қисми иқтисодиёт, ки воҳидҳои алоҳидаи иқтисодиро ба монанди хоҷагиҳои хонавода, фирмаҳо, соҳаҳо ва инчунин бозорҳои алоҳида, нархҳо ва молу хизматҳои мушаххасро тадқиқ менамояд. 

 • 2018-06-11Алишер Фозилов

  Баҳои иқтисодӣ ба сарватҳои табиӣ ва ҷойгиршавии онҳо

  Инкишофи иқтисодии ҷамъият, ҷойгиршавии қувваҳои истеҳсолкунанда ва фаъолияти инсон дар бисёр маврид аз таъсири муҳити географӣ, ки дар маҷмўъ он шароитҳои табиӣ ва сарватҳои онро дар бар мегирад, вобастагии зиёд дорад.

  Шароитҳои табиӣ яке аз узвҳои муҳими муҳити табиӣ буда,  бевосита дар истеҳсолоти моддӣ ҷалб карда намешаванд, вале бе онҳо протсесси истеҳсолот ғайриимкон аст. Ба ин пеш аз ҳама релеф, иқлим, нури Офтоб ва ғайра дохил мешаванд. Шароитҳои мувофиқ ва ё номувофиқи табиӣ ба инкишофи иқтисодии ҷамъият ва ба ҳаёти инсон таъсири назаррас дорад.

 • 2017-10-13Алишер Фозилов

  Молияи корхона

  • Нақши молия ва сарчашмаҳои ташаккули он;
  • Шаклҳои таъмини молиявии корхона;
  • Тавсифи умумии андозҳое, ки корхона пардохт мекунад.

 • 2017-10-13Алишер Фозилов

  Сифат ва рақобатнокии маҳсулот

  1. Маҳфум ва нишондиҳандаҳои сифати маҳсулот.
  2. Мафҳуми рақобатнокӣ ва нишондиҳандаҳои рақобатпазирӣ.
  3. Таҳлили рақобатпазирии корхона.

Реклама