TOP-10

Табрикот ба дӯст «Зодрӯз муборак!»

Табрикот «Зодрӯз муборак!»

Тавсифнома (Характеристика)

КОНСТИТУТСИЯИ (САРҚОНУНИ) ҶУМҲУРИИ ТОҶИКИСТОН

ТАРҶУМАИ ХОЛ

Табрикот ба падар «Зодрӯз муборак!»

Табрикнома ба 8 март

Китоби Тоҷикон. Б.Ғафуров

Максад, вазифа  ва накши фалсафа дар чомеа

Пайдоиши пул, зарурат ва моҳияти он

Новые лекции

Загрузка...

 • 2017-10-05Алишер Фозилов

  МАФҲУМИ ҲУҚУҚ ВА ОЗОДИҲОИ ИНСОН

  1.МАФҲУМ ВА ТАНОСУБИ ҲУҚУҚ ВА ОЗОДИҲОИ ИНСОН.
  Ҳуқуқи инсон яке аз арзишҳои муҳимтарини тамаддуни ҷаҳонист. Амалисозӣ ва ё баръакс вайрон кардани ҳуқуқҳои инсон ба инкишофи рӯҳӣ, иқтисодӣ, иҷтимоӣ, «сиёсии чи давлат ва ҷомеа умуман ва чи ҳар як шахсияти алоҳида таъсир» мерасонад. Ҳуқуқҳои инсон ба ҳар як одами дар ҷахон зиндагикунанда танҳо он хотир хос аст, ки вай ИНСОН аст.

 • 2017-10-05Алишер Фозилов

  МОҲИЯТИ ҲУҚУҚҲОИ ИНСОН

  Дар фалсафа истилоҳи "моҳият" хосияти доимию асосии ашёро, ки бе он вай маъние надорад, ифода мекупад. Барои муайян кардани моҳияти ҳуқуқҳои инсон зарур аст, ки косиятхо ва Ҷихатхои асоеыи ифодакунандаи ҳуқуқва озодиҳо ҳамаҷониба омӯхга шавад.

 • 2017-10-03Ахмедов Бахром

  ҚОИДАҲОИ УМУМИИ ҲУҚУҚИ МОЛИКИЯТ (Ҳуқуқи гражданӣ)

  Моликият ва ҳуқуқи моликият. Моликият ҳамчун категорияи иктисодӣ. Ҳуқуқи моликият асоси моддии ҳар як ҷамъият - муносибатҳои иқтисодии моликиятро устувор менамояд. Аз ин сабаб муносибатҳои моликият ва ҳуқуқи моликият ду категорияи ба ҳам вобаста мебошанд.

 • 2017-10-03Ахмедов Бахром

  ИҶРОИ ЎҲДАДОРИҲО (Ҳуқуқи гражданӣ)

  Мафҳум, принсипҳо, намуд ва марҳилаҳои иҷрои ўҳдадориҳо. Иҷрои ўҳдадориҳо гуфта содир намудани он амалиётҳоеро меноманд, ки аз ўҳдадориҳои мувофиқи қонун ва шартномаҳои ба зимма гирифтаи иштирокчиёни он ба миён меояд.

 • 2017-10-03Ахмедов Бахром

  ИЛМИ ҲУҚУҚИ ГРАЖДАНӢ (Ҳуқуқи гражданӣ)

  Илми ҳуқуқи гражданӣ ҳамчун яке аз соҳаҳои илми хуқуқшиноси. Илми ҳуқуқи гражданӣ яке аз илмҳои асосии ҳуқуқшиносӣ ба ҳисоб меравад ва категорияи ҳуқуқи гражданӣ яке аз музаффариятҳои асосии ақидаи ҳуқуқии башар мебошад.

 • 2017-10-03Ахмедов Бахром

  ДАВЛАТ ВА ВОҲИДИ МАРЗИЮ МАЪМУРӢ ҲАМЧУН СУБЪЕКТОНИ ҲУҚУҚИ ГРАЖДАНӢ (Ҳуқуқи гражданӣ)

  Хусусияти субъекти ҳуқуқи гражданӣ будани давлат ва воҳиди марзию маъмурӣ. Давлат дар муносибатҳои ҷамъиятӣ ҳамчун субъекти ҳокимият ё чун молик - иштирокчии муносибати ҳуқуқи гражданӣ баромад мекунад. Ин ҳолат бояд аниқ фарқ карда шавад. Масалан, давлат ҳангоми санади қонунгузорӣ баровардан ҳамчун ҳокимият фаъолият мекунад.

 • 2017-09-29Ахмедов Бахром

  ҒАНИМАТҲОИ ҒАЙРИМОЛУМУЛКӢ ВА ҲИФЗИ ОНҲО (Ҳуқуқи гражданӣ)

  Мафҳум ва намудҳои ғаниматҳои ғайримолумулкӣ. То солҳои охир ба ҳуқуқҳои шахсии ғайримолумулкии гражданҳо мувофиқи моҳияти ин ҳуқуқҳо, инчунин ба шахс ва қадру қимати он ба таври зарурӣ диққат дода намешуд. Инсон дорои қобилияти басо тавоност. Аммо ҳар як шахс қобилияти худро пурра ва ҳарҷониба ба амал бароварда наметавонад.

 • 2017-09-29Ахмедов Бахром

  БА АМАЛ БАРОВАРДАНИ ҲУҚУҚҲОИ ГРАЖДАНӢ ВА ИҶРОИ ЎҲДАДОРӢ (Ҳуқуқи гражданӣ)

  Мафҳум ва тарзҳои ба амал баровардани ҳуқуқи гражданӣ ва иҷрои ўҳдадорӣ. Мувофиқи банди 1 м. 9 КГ шаҳрванд ва шахсони юридикӣ ҳуқуқи гражданиашонро бо салохдиди худ амалӣ менамоянд, аз ҷумла ихтиёрдорй мекунанд, яъне тамоми масъалаҳои марбут ба истифодаи ҳуқуқҳои субъективӣ, аз ҷумла ҳаҷм ва тарзҳои амалигардонии онҳо, даст кашидан аз амалӣ намудани ҳуқуқӣ ба онҳо тааллуқдошта ва ғайраҳоро мувофиқи хоҳиши худ ҳал мекунанд.

 • 2017-09-29Ахмедов Бахром

  АҲДҲО (Ҳуқуқи гражданӣ)

  Мафҳуми аҳд ва хусуситҳои он. Инсоният ва ташкилотҳо доимо ба ин ё он маводи зарурӣ эхтиёҷ доранд ва кўшиш менамоянд, ки талаботҳои худро қонеъ гардонанд. Асоси ифодаи ирода ва кўшшпи субъектҳоро талаботи иқтисодии онҳо ва имкониятҳояшон муайян мекунанд.

 • 2017-05-04Ахмедов Бахром

  Мафҳумҳои асосӣ аз фанни ҳуқуқ

  Конститутсияи Ҷумҳурии Тоҷикистон - Қонуни асосии Ҷумҳурии Тоҷикистон буда, асосҳои сохтори конститутсионӣ, ҳуқуқ, озодӣ ва вазифаҳои асосии инсон ва шаҳрванд, ташкили ҳокимияти давлатиро муайян мекунад.

 • 2016-05-24Ахмедов Бахром

  Фирма хамчун шахсияти ҳуқуқи

  Хангоми гузариш ба иқтисоди бозорӣ таъсир ва бунёд гардидани бисёрукладӣ, масъалаи таъмин кардани ҳуқуқи соҳибкорӣ, шароити танзими муносибатҳои дохилӣ ва бурунмарзӣ, ташкили сохтори иқтисодӣ ва иҷтимоии онҳо ва тарзу услуби фаъолияти корҳонаҳо дар низоми улуми иқтисод ба мадди аввал гузошта мешавад.

 • 2016-05-24Ахмедов Бахром

  Таснифоти меъёри хуқуқи байналхалқи

  Меъёрҳои универсалӣ муносибатҳое, ки дар он ҳамаи давлатҳои қисми зиёди онҳо иштирок мекунанд ва масъалаҳое, ки ба манфиатҳои умумибашарӣ алоқаманд мебошанд ва бояд қобили қабули тамоми давлатҳо шаванд ба тартиб медарорад.

 • 2016-05-19Ахмедов Бахром

  Мафҳуми кафолатҳо ва ҷубронпулиҳо

  Кафолат ин воситаҳо, тарзҳо ва шартҳое, мебошад, ки бо ёрии онҳо баамалбарории ҳуқуқи кормандон дар соҳаи муносибатҳои иҷтимоӣ-меҳнатӣ таъмин карда мешавад. Он метавонад дорои хислати ғайримоддӣ (мисол, нигоҳ доштани ҷойи кор, вазифа, пешниҳоди дигар кор) ва моддӣ (нигоҳ доштани музди миёнаи меҳнат дар вақти рухсати барои таҳсил, рухсатии ҳарсола, сафари хизматӣ) бошад.

 • 2016-05-19Ахмедов Бахром

  Бамеъёргирии меҳнат

  Моддаи 1091. Меъёрҳои меҳнат. Меъёрҳои меҳнат – меъёрҳои коркард, вақт, хизматрасонӣ, шумора, супоришҳои ба меъёргирифташуда барои кормандон мутобиқи дастовардҳои сатҳи техникӣ, технология, ташкили истеҳсолоту меҳант ва барои гурўҳи алоҳидаи кормандон бошад, бо дарназардошти омилҳои физиологӣ, синну сол ва ҷинсият муайян карда мешаванд.

 • 2016-05-19Ахмедов Бахром

  Музди меҳнат ҳангоми дуршавӣ аз шароитҳои мўътадили меҳнат

  Меъёри таърифи барои шароити мутадил ва реҷаи кор баҳисоб гирифта шудаанд. Ҳангоми иҷроиши кор дар шароити дуршавӣ аз ҳолати мутадили меҳнат корфармо ўҳдадор аст, ки ба кормандон иловапулиҳо диҳад. Ҳаҷм ва шартҳои додани он вобаста ба шароити меҳнати мушахас гуногун мебошад.

 • 2016-05-19Ахмедов Бахром

  Шаклҳо ва низоми музди меҳнат

  Моддаи 1044. Шакл, низом ва андозаи музди меҳнат. Шаклҳо, низом ва андозаи музди меҳнати кормандон, аз ҷумла пардохтҳое, ки хусусияти ҳавасмандкунӣ ва ҷуброни доранд, аз тарафи корфармо дар асоси шартномаи (созишномаи) коллективӣ ва шартномаи (қарордоди) меҳнатӣ муқаррар карда мешаванд.

 • 2016-05-19Ахмедов Бахром

  Низоми тарифии музди меҳнат ва унсурҳои он

  Низоми тарифии музди меҳнат ин маҷмўи нормативҳост, ки ба воситаи онҳо тафриқагузории музди меҳнати кормандони категорияҳои гуногун баамал бароварда мешавад. Низоми тарифӣ аз унсурҳои зерин иборат мебошад: меъёрҳои тарифӣ (маошҳо), ҷадвали тарифӣ, коэффисентҳои тарифӣ.

 • 2016-05-19Ахмедов Бахром

  Мафҳум ва усулҳои танзими ҳуқуқии музди меҳнат

  Моддаи 1022. Музди меҳнат. Музди меҳнат - маҷмўи подошҳои бо воҳиди пулӣ ё дар шакли аслӣ ҳисобкардашудае мебошад, ки корфармо бояд онҳоро ба корманди кироя барои корҳои амалан иҷрошуда, ҳамчунин барои он муддате, ки ба вақти кори дохил мешавад, пардохт намояд. Музди меҳнат аз ҳиссаҳои доимӣ ва тағйирёбанда иборат мебошад.

Реклама

Загрузка...