TOP-10

Табрикот ба дӯст «Зодрӯз муборак!»

Табрикот «Зодрӯз муборак!»

Тавсифнома (Характеристика)

КОНСТИТУТСИЯИ (САРҚОНУНИ) ҶУМҲУРИИ ТОҶИКИСТОН

ТАРҶУМАИ ХОЛ

Табрикот ба падар «Зодрӯз муборак!»

Табрикнома ба 8 март

Китоби Тоҷикон. Б.Ғафуров

Максад, вазифа  ва накши фалсафа дар чомеа

Пайдоиши пул, зарурат ва моҳияти он

Новые лекции

Загрузка...

 • 2015-08-05Ахмедов Бахром

  ТАРҶУМАИ ХОЛ

  Тарчумаи хол - маълумотест, ки оиди хаёти ин ё он шахс аз тарафи худи хамон шахс навишта мешавад. Хангоми навиштани тарчумаи хол воситахои гуногуни услубй истифода мешавад.

 • 2015-08-05Ахмедов Бахром

  ЭЗОҲНОМА (ОБЪЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА)

  Эзохнома - хуччатест. ки дар он сабабхои вайрон кардани (риоя накадани) интизоми мехнат, ичро накардани супориш, берун баромадан аз коидахои маълумшуда хаттй баён карда мешавад. Эзохнома одатан аз руи талаби шахси масъул ва вазифадор тapтиб дода шуда, аз кисмхои зерин иборатаст.

 • 2015-08-05Ахмедов Бахром

  Протокол

  Протокол - хуччати ба шакли муайян тартиб додашуда аст, ки дар он баромади иштирокчиёни мачлис инчунин карори кабулшуда сабт меёбад. Протокол кисмхои зеринро дар бар мегирад.

 • 2015-08-05Ахмедов Бахром

  Эълон

  Эълон - хабар (ахбор) - отест дар хусуси масъалахои рузномаи мачлис, ё хабарест барои вокиф гардонидани мардум, ки ба девор ва тахтахои махсус сабт ё овехта мешавад.

 • 2015-08-05Ахмедов Бахром

  ЗАБОНХАТ

  Забонхат - хуччатест, ки аз номи касе барои тасдики гирифтаии ин ё он чизе аз касе дода мешавад. Забонхат аз кисмхои зерин иборат аст.

 • 2015-08-05Ахмедов Бахром

  Ваколатнома (Намунаи 1)

  Ваколатнома - хуччатест, ки ба ин ё он шахс барои гирифтани пул. чизхои пуркимат, асбобу лавозимот ва гайра ваколат медихад.

 • 2015-08-05Ахмедов Бахром

  ГУЗОРИШНОМА (ДОКЛАДНАЯ ЗАПИСКА)

  Гузоришнома - хуччатест, ки оиди кори ин ё он муассиеа ба рохбари хамом муассиса ба тарики хаттй дода мешавад.

  Хангоми навиштани гузоришнома шартхои зеринро ба назар гирифтан лозим аст:

 • 2015-08-05Ахмедов Бахром

  АРИЗА

  Ариза хуччатест, ки одатан арз ё дархости касро дар бар мегирад ва ба номи ташкилот ё сардори идора навншта мешавад. Мазмуни ариза бояд кутох ва возех бошад. Ариза аз кисмхои зерин иборат аст:

 • 2015-08-05Сино Эгамбердиев

  ХИСОБОТ (ОТЧЁТ )

  Хисобот - хуҷҷатест, ки ахбороти оиди ичрои корхои таълимй, чамъиятй ва гайра, инчунин супоришхои алохидаро дар як вакти муайн дар бар мегирад, масалан, хисобот оиди командировка, хисобот оиди тачрибаомузӣ.

 • 2015-08-05Ахмедов Бахром

  ИДДАОНОМА (АКТ)

  Акт - хуччатест, ки аз тарафи шахси масъул ё худ аз тарафи якчанд шахси ташаббускор дар тасдики далелхои муайян дода мешавад.
  Акт намудхои гуногун дорад.

 • 2015-08-05Ахмедов Бахром

  ДАЪВАТНОМА

  Даъватнома мактуби расмиест, ки таклифи рафтан ба ягон чой, хохиши иштирок намудан ба ягон маъракаро ифода мекунад.

 • 2015-08-05Ахмедов Бахром

  Тавсифнома (Характеристика)

  Характеристика - хуччатест, ки дар он ба фаьолияти корхои идоравй ва чамъиятии ин ё он шахс бахо дода мешавад.

 • 2015-08-05Ахмедов Бахром

  ТАСДИКНОМА (СПРАВКА)

  Тасдикнома - хуччатест, ки далелро тасдик менамояд. Вай аз киcмхои зерин иборат аст.

Реклама

Загрузка...