TOP-10

Табрикот ба дӯст «Зодрӯз муборак!»

Табрикот «Зодрӯз муборак!»

Тавсифнома (Характеристика)

КОНСТИТУТСИЯИ (САРҚОНУНИ) ҶУМҲУРИИ ТОҶИКИСТОН

ТАРҶУМАИ ХОЛ

Табрикот ба падар «Зодрӯз муборак!»

Табрикнома ба 8 март

Китоби Тоҷикон. Б.Ғафуров

Максад, вазифа  ва накши фалсафа дар чомеа

Пайдоиши пул, зарурат ва моҳияти он

Новые лекции

Загрузка...

 • 2017-04-11Ахмедов Бахром

  МОҲИЯТ ВА ШАКЛҲОИ СОҲИБКОРӢ

  Соҳибкорӣ бо худ як намуди кӯшишро оид ба ташкил ва идоракунӣ бо мақсади ноилгардӣ ба натиҷаҳои беҳтаринро аз тарафи фирма ифода мекунад. Соҳибкорӣ қисми ҷудонашавандаи хоҷагии бозорӣ буда, хусусияти асосии фарқкунандаи он рақобати озод мебошад.

 • 2016-05-05Ахмедов Бахром

  Шаклҳои ташкилию хуқуқии сохибкорӣ

  Дар байни донишмандон ва мутафаккирони соҳаи бизнес ҳамдигарфаҳмӣ на фақат оиди моҳият, сабаб, балки доираю ҳавза ва шаклу намудҳои ташкили соҳибкорӣ дида намешавад.

 • 2016-05-05Ахмедов Бахром

  Ширкатҳои дорои масъулияти махдуд (ШДММ)

  Ширкатҳои дорои масъулияти махдуд (ШДММ). Онҳо дар шакли ҷамъият (ширкат) таъсис дода шуда, сармояи уставиашон ба ҳиссаҳои муайян тақсим карда мешаванд.

 • 2016-05-05Ахмедов Бахром

  Таъминот бо захираҳо

  Таъминот бо захираҳо, яке аз унсурҳои муҳимтарини фаъолияти соҳибкорӣ мебошад. Чи тавре дар саволи якўм қайд карда гузаштем, ҳар як соҳибкор барои таҳсис, бунёду инкишоф додан ва нигоҳ доштани таносуби муозини тақозо ва арзаи бозорӣ, бояд захираҳоро тибқи фармоишҳои пешакӣ ба даст орад.

 • 2016-05-05Ахмедов Бахром

  Омилҳои муайянкунандаи амалиётҳои фаъолияти сохибкори

  Фаъолияти соҳибкорӣ ҳамчун маҷмўи амалиётҳои соҳибко-рон оиди ба сомон расонидани корҳои пешбиникардашуда, яъне аз гузориши маблағҳои ибтидоӣ сар карда, то ба даст овардани фоида — ҳамчун ҳадафи ниҳоии фирма сурат мегирад.

 • 2016-04-29Ахмедов Бахром

  Муҳити берунаи сохибкорӣ. Бозор – мухити мавҷудияти сохибкорон

  Ҳолати муҳити берунаи соҳибкорӣ ба рушди соҳибкорӣ дар мамлакат таъсири муайяни худро мерасонад. Муҳити берунаи соҳибкорӣ гуфта маҷмўи омилҳо ва шароитҳоеро меноманд, ки ба ташкилёбӣ ва тараққиёти соҳибкорӣ таъсири бевосита мерасонанд.

 • 2016-04-29Ахмедов Бахром

  Таснифоти сохибкори. Шаклҳо ва намудҳои сохибкори

  Фаъолияти соҳибкориро аз рўи аломатҳои зерин тасниф мекунанд: шакли моликият, қонунӣ будан, фарогирии масоҳат, тақсим шудан ба минтақаҳои гуногун, ҳайати ташкилкунандагон, шумораи кормандон ва дараҷаи фоиданокӣ, дараҷаи истифодаи навовариҳо.

 • 2016-04-29Ахмедов Бахром

  Вазифаҳои сохибкори

  Дар мамлакатҳои тараққиқардаи иқтисоди бозорӣ соҳибкорӣ ҳамчун маҷмўи ташкилотҳои соҳибкории якҷояшуда, соҳибкорони инфиродӣ ва иттиҳодияҳои ташкилотҳои соҳибкорӣвазифаҳои зеринро иҷро мекунад: умумииқтисодӣ, эҷодӣ – ҷустуҷўӣ (навоваранда), захиравӣ, иҷтимоӣ, ташкилотчигӣ.

 • 2016-04-29Ахмедов Бахром

  Сохибкори хамчун ҳодиса ва раванд. Вазифаҳои фаъолияти сохибкори

  Соҳибкорӣ ҳамчун ҳодиса маҷмўи муносибатҳоеро, ки ба ташкили кор, истеҳсоли молҳо ва гирифтани фоидаи дилҳоҳ алоқаманданд, инъикос менамояд. Соҳибкорӣ ҳамчун ҳодиса инчунин маҷмўи муносибатҳои молиявӣ, иқтисодӣ, иҷтимоӣ, ки дар байни соҳибкорон, бо харидорон, таъминкунандагони ашёи ҳом, бо банкҳо ва бо давлат пайдо мегарданд, ифода мекунад.

 • 2016-01-30Алишер Фозилов

  Моҳияти муҳити соҳибкорӣ

  Соҳибкорӣ метавонад зимни дар давлат мавҷуд будани омилҳои муайяни берунӣ ва дохилӣ, ки дар маҷмўъ барои тараққиёти соҳибкорӣ имкониятҳои мусоидро таъмин менамоянд, рушду равнақ ёбад, яъне агар муҳити соҳибкории муайян ташаккул ёфта бошад...

 • 2016-01-30Алишер Фозилов

  Моҳият ва аҳамияти шакли соҳибкории саҳҳомӣ

  Гузариши корхонаҳо ба иқтисоди бозоргонӣ ҷустуҷўи шаклҳои гуногуни хоҷагидориро ба миён овард. Яке аз чунин шаклҳои хоҷагидорӣ – соҳибкории саҳҳомӣ ба ҳисоб меравад...

 • 2016-01-30Алишер Фозилов

  Намуд ва шаклҳои соҳибкорӣ

  Гуногуншаклии фаъолияти соҳибкорӣ метавонад аз рўи хусусиятҳои гуногун тасниф карда шаванд намуди фаъолият, шакли моликият, шумораи иштирокчиён (моликиятдорон), шакли ташкилӣ-ҳуқуқӣ ва ташкилӣ-иқтисодӣ ва ғайраҳо...

 • 2016-01-30Алишер Фозилов

  Моҳияти таваккал ва намудҳои он

  Таваккал ба ҳар як соҳаи фаъолияти инсон хос буда, бо шароитҳо ва омилҳои зиёд алоқаманд аст, ки ба натиҷа ои мусбӣ ва ё манфӣ оварда мерасонанд...

 • 2015-10-24Ахмедов Бахром

  Ҷамъияти фаръи ва вобаста.

  Агар дигар ҷамъият ё ширкати хоҷагидорӣ (асосӣ) бо сабаби иштироки афзалиятноки худ дар сармояи оинномавии он ё мутобиқи шартномаи байни онҳо ва ё ба тариқи дигар имконияти муайян намудани қарорҳои аз ҷониби чунин ҷамъият қабулшавандаро дошта бошад, ҷамъияти хоҷагидории фаръи дониста мешавад.

 • 2015-10-24Ахмедов Бахром

  Саҳмия

  Қоғази қимматноке саҳмия эътироф карда мешаад, ки ҳуқуқи дорандаи онро (саҳмдорро) барои дар шакли дивиденд гирифтани як қисми фоидаи ҷамъияти саҳҳомӣ, барои иштирок дар идораи корҳои ҷамъияти саҳҳомӣ, инчунин ба қисми амволи баъди барҳам додани он боқимонда тасдиқ менамояд.

 • 2015-10-24Ахмедов Бахром

  Азнавташкилдиҳӣ ё барҳамдиҳии ҶДММ

  ҶДММ метавонад ба таври ихтиёрӣ бо қарори якдилонаи иштирокчиёнаш аз нав ташкил ё барҳам дода шавад ҶДММ метавонад ба ҷамъияти саҳҳомӣ ё кооперативи истеҳсолӣ табдил ёбад.

Реклама

Загрузка...