TOP-10

Табрикот ба дӯст «Зодрӯз муборак!»

Табрикот «Зодрӯз муборак!»

Тавсифнома (Характеристика)

КОНСТИТУТСИЯИ (САРҚОНУНИ) ҶУМҲУРИИ ТОҶИКИСТОН

ТАРҶУМАИ ХОЛ

Табрикот ба падар «Зодрӯз муборак!»

Табрикнома ба 8 март

Китоби Тоҷикон. Б.Ғафуров

Максад, вазифа  ва накши фалсафа дар чомеа

Пайдоиши пул, зарурат ва моҳияти он

Новые лекции

Загрузка...

 • 2016-05-05Ахмедов Бахром

  Экология - асоси назариявии ҳифзи муҳити зист

  Ҳамбастагии инсону табиат бебаҳс аст. Ҳисси эстети-киву дӯстдории наботот, эҳсоси фараҳмандӣ аз бӯи муат-тари гулҳо, ба сарв нисбат додани маҳбуба ва гайра ифодаи манбаи ғизои маънавӣ будани табиатанд. Вай илҳомбахши эҷодкорон аст. Дар ибораи «Замин -Модар» ҳастии инсон ғунҷидааст. Вале ба ивази ҳама ин неъматҳо фақат дӯст доштани Ватан кофӣ нест.

 • 2016-05-05Ахмедов Бахром

  Сарватҳои табиӣ ва истифодаи онҳо

  Навъи мушаххаси материя ё энергияро, ки дар ҷараёни меҳнату фаъолияти инсон истифода мешавад, сарвати та-бий меноманд. Навъҳои гуногуни канданиқои фоиданок, обу ҳок, ҳаво, наботот, ҳайвонот, энергияи Офтоб, энерги-яи нафту газ, ангиштсангу каъри атом аз кабили сарватҳои табиианд.

 • 2016-05-05Ахмедов Бахром

  ​Шароитҳои табиӣ ва таъсири фаъолияти

  Инсон ҳамеша кӯшиш мекунад, ки шароити зисташ тадриҷан беҳтар шавад. Бунёду истифодаи манбаъҳои нави энергия, коркарди замин} истихроҷи канданиҳои фоиданок ва ғайра сабаби тағйироти вазъи биосфера мешавад. Ба ту-файли қобилияти зеҳниву ҷисмонӣ инсон дар идораву тагйироти раванди табиӣ мақоми баланд дорад.

 • 2016-04-27Ахмедов Бахром

  Шакли баҳисобгирии муҳосиби чист?

  Тартиби муайяни пайвастани хелҳои гуногуни ба ҳам алоқаманди регистрҳои баҳисобгирӣ, сохт ва усулҳои қайди баҳисобгириро шакли баҳисобгирии муҳосиби меноманд.

 • 2016-04-22Ахмедов Бахром

  Омилҳои экологӣ. Биосфера. Тавсифи умумии биосфера

  Аз дарсҳои гузашта маълум шуд, ки муҳит, яъне мавқеи ҷойгиршавии организм, ки бавосита ё бевосита ба инкишоф, афзоиш ва паҳншавии он таъсир мерасонад, дар навбати худ аз унсурҳои зиёди табиӣ ва сунъи иборат аст.

 • 2016-04-22Ахмедов Бахром

  Экология ва саломатии инсон

  Саломатии одам хамчун намуди биосатсиали на танҳо категорияи биологи Балки нишондихандаи асосии инкишофи чамъият дониста мешавад. Бинобар ин саломатиро хамчун боигарии чамъият на танҳо мафҳуми ичтимои балки экологи дида баромадан лозим аст.

 • 2016-04-22Ахмедов Бахром

  Таъсири ифлосшавии мухити зист барои саломатии одам.

  Муофики маълумотҳои мавчуда дар байни ифлоскунандаиҳои кимиёвии барои саломатй бештар хатарнок чой якумро металҳо вазнин, карбогидритх, нитратҳо, нитропайвастагиҳо, санглох, пестисидҳо, мегиранд.

 • 2016-03-05Ахмедов Бахром

  БИОСФЕРА ВА ПРОБЛЕМАҲОИ ЭКОЛОГИИ ОН

  Тараккиёти босуръати илми-техники на ин ки диккати олимони сохаи зистшиносиро ба биосфера хамчун мухити зисти организмхои зинда, балки дигар сохахои илм (риёзи хукук, этика, фалсафа ва гайра) ва чамъиятро ба худ чалб кардааст. Хар сол майдони зиёди чангалзорхо нест карда шуда, чойи чамоахои организмхои табииро сунъи иваз мекунад ва баъзе намудхои хайвонхои як вактхо микдорашон хеле зиёдбударо то нести меоранд.

 • 2016-03-05Ахмедов Бахром

  ТАЪСИРИ АНТРОПОГЕНӢ БА ОЛАМИ РАСТАНӢ

  Олами растанӣ сарчашмаи асосиву аввалини ҳастӣ дар рӯи Замин инкишофдиҳандаи ҳаёт, бавучудоварандаи раванди фотосинтез аст.Дар раванди фотосинтез растаниҳи сабз аз гази карбон ва об моддахои органикиро бавуҷуд оварда, сарчашмаи маҳсулотҳои зарурии ғизо (мева, сабзавот, ғалладона) ва ҳамчунин ашё барои соҳаи саноат ва сохтмон маъсуб меёбад.Структураи аввали алоқаи байни олами растанӣ ва ҳайвонот.

 • 2016-03-05Ахмедов Бахром

  ФАЪОЛИЯТИ ҲАЁТГУЗАРОНИИ АҲОЛӢ ДАР ЗАМИНҲОИ ВАЙРОНШУДА

  Инсон - дараҷаи ташаккулёфтаи организми зинда дар сайёраи Замин аст. Ӯ - субекти раванди ҷамъиятӣ - таърихӣ буда, инкишофи материалӣ ва маънавию мадании сайёраи Заминро таъмин мекунад, аз ҷиҳати генетикӣ бо дигар шаклҳои ҳаётӣ алоқамандии зич дорад, ба туфайли қобилияти истеҳсолӣ, коркарди ашёи меҳнат, нутқ ва шуури тараққӣ намудаю фаъолияти эъҷодкорӣ аз олами ҳайвонот ҷудо гардидааст.

 • 2016-03-05Ахмедов Бахром

  Таснифоти (классификатсия) заминҳои вайроншуда дар Тоҷикистон

  Заминҳои вайрон шуда ин худ гум шудани хосияти табии замин ва қабатҳои он аст. Барои пурратар омӯхтани заминҳои вайроншуда асосан онро классификатсия намудаанд, ки пеш аз ҳама сабаби пайдоиш, намудхои вайроншавӣ, марзҳои бавуҷудоии заминҳои вайрон шуда ба инобат гирифта мешавад.

 • 2016-03-05Ахмедов Бахром

  Ҳифзи ҳуқуқии атмосфера

  Мубориза алайҳи покии ҳавои атмосфера яке аз масъалаҳои муҳими рӯз буда, барои мӯътадилии фаъолияти набототу ҳайвоноти тамоми кишварҳои сайёра зарур мебошад.

 • 2016-03-05Ахмедов Бахром

  Тағийрёбии таркиби гази атмосфера ва оқибатҳои экологии он

  Инсон ва табиат аз ҳамдигар ҷудо нашаванда буда, ягонагии бузургро ташкил мекунанд. Барои инсон табиат ҳамчун муҳити зист ва ягона сарчашмаи қонеъ гардонандаи талабот ба ҳисоб меравад. Табиат ва сарватҳои он боигарии асосиест, ки инсон дар он умр ба сар мебарад ва ҷамъияти инсонӣ инкишоф меёбад.

 • 2016-03-05Ахмедов Бахром

  ПРОБЛЕМАИ ОБИ ШИРИН ДАР ТОҶИКИСТОН

  То солхои охир Арал аз бахри Азов ду баробар калон буд, дар худуди он белгия ва Холанд чо мегирифтан. Арал миёни бузургтарин кулхои чахон пас аз Хазар, кули болои (дар Африкаи Шимоли) ва Виктория (дар Африко) чои чорумро ишгол мекард.

Реклама

Загрузка...