TOP-10

Табрикот ба дӯст «Зодрӯз муборак!»

Табрикот «Зодрӯз муборак!»

Тавсифнома (Характеристика)

КОНСТИТУТСИЯИ (САРҚОНУНИ) ҶУМҲУРИИ ТОҶИКИСТОН

ТАРҶУМАИ ХОЛ

Табрикот ба падар «Зодрӯз муборак!»

Табрикнома ба 8 март

Китоби Тоҷикон. Б.Ғафуров

Максад, вазифа  ва накши фалсафа дар чомеа

Пайдоиши пул, зарурат ва моҳияти он

Новые лекции

Загрузка...

 • 2016-05-16Ахмедов Бахром

  Идоракунии кормандон дар Мақомоти гумрук

  Идоракунии кормандон – ин равани бетанафус доими ва бевоситаи кормандони Мақомоти гумрук ба ҳисоб меравад. Идоракунии кормандон дар фаъолияти Мақомоти гумрук ба сохторҳои хоси худ фарқ мекунад, ки он бо сохтори иэрархиии Мақомоти гумрук вобаста аст.

 • 2016-05-16Ахмедов Бахром

  Ташкил ва танзим ҳамчун вазифаи идоракунӣ

  Ташкил яке аз вазифҳои идоракунӣ ба ҳисоб рафта фаъолияти ҷроишива фавриро дарбар мегирад. Вазифаи асосии он созмондиҳии зерсистемаҳои идорашаванда ва идоракунанда, муқарарнамудани нишондиҳандаҳои асосии низоми кори сохторҳо ва муносибатҳои байни онҳо ба ҳисоб меравад.

 • 2016-05-16Ахмедов Бахром

  Қабули қарорҳои идоракуни дар раванди идоракунӣ

  Дар идоракуни қабули қарор ин раванди мураккаб ва система ба ҳисоб меравад. Самаранокии фаъолиятдар равандиидоракуни бо қабули қарорҳо ва дар амал татбиқ намудани қарорҳои қабулгашта вобастагии зич дорад.

 • 2016-05-16Ахмедов Бахром

  Раванди идоракуни дар Мақомоти гумрук

  Раванди идоракунӣ – яке аз қисмҳои асосии системаиидоракунӣ ба ҳисоб меравад. Раванди идоракуни ин фаъолияти субъектони идоракунӣ ба як система мутаҳид карда шуда мебошад, ки барасидан ба мақсади коллективбо роҳи амалигардонии вазифаҳои муайян бо истифода а усулҳо ва принсипҳои мувофиқ равона карда шудааст.

 • 2016-05-16Ахмедов Бахром

  Сохтори идоракунӣ дар Мақомоти гумрук

  Мақомоти гумрук – ин мақомотидавлвтие, ки тартибиинтиқоли молу воситаҳои нақлиёт аз сарҳади гумруки, истифодаи низоми гумрукӣ ва ситонидани пардохтҳои гумрукӣ, таъмин намудаи амаликунандаи назорати гумрукӣ ва барасмиятдарории гумрукӣ ба ҳисоб меравад.

 • 2016-04-27Ахмедов Бахром

  Хироҷҳои гумруки ва намудҳои онҳо

  Ҳангоми барасмиятдарории молу воситаҳои нақлиёт, мушоияти гумрукии мол ва воситаҳои нақлиёт, нигоҳдории мол дар анборҳои мақоми гумрук, инчунин барои додани шаҳодатномаи тахассусии мутахассиси барасмиятдарорандаи гумруки хироҷҳои гумрукӣ тибқи тартиб ва андозаи муайяннамудаи Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон ситонида мешаванд.

 • 2016-04-27Ахмедов Бахром

  Озодкунии молҳои алохида аз пардохти боҷҳои гумруки

  Намудҳои зерини моли воридотӣ аз пардохти боҷҳои гумрукӣ озод карда мешавад:
  1) воридоти асъори миллӣ ва (ё) ҳориҷӣ (ба ғайр аз мақсадҳои нумизматӣ), инчунин коғазҳои қиматнок;
  2) воридоти тилло, нуқра, платина, палладий (родий, иридий, рутений, осмий) аз ҷониби Бонки миллии Тоҷикистон, инчунин воридоти тилло, нуқра, платина...

 • 2016-04-27Ахмедов Бахром

  Пардохтҳои гумруки ва намудҳои онҳо

  Мувофиқи санадҳои меъёрии ҳуқуқии Ҷумҳурии Тоҷикистон пардохтҳои гумрукӣ ситонида мешаванд. Инчунин боҷҳои махсус, зиддидемпингӣ ва ҷубронӣ низ мувофиқи санадҳои меъёрии ҳуқуқии Ҷумҳурии Тоҷикистон муқаррар карда шуда, тибқи қоидаҳои пешбининамудаи КГҶТ нисбати ситонидани боҷҳои гумрукии воридотӣ пардохт карда мешаванд.

 • 2016-04-27Ахмедов Бахром

  Муайян кардани арзиши гумрукии моли содиротӣ

  Дар Ҷумҳурии Тоҷикистон арзиши гумрукии моле, ки аз қаламрави гумрукӣ содир мешавад, дар асоси нархи муомилотие, ки воқеан пардохта шудааст ва ё ҳангоми фурўши он барои содирот бояд пардохта шавад, муайян карда мешавад.

 • 2016-04-27Ахмедов Бахром

  Усули муайян намудани арзиши гумруки тибқи нархи муомилоти моли хамҷинс

  Дар Тоҷикистон ҳангоми истифодаи усули муайян намудани арзиши мол тибқи нархи муомилоти моли ҳамҷинс ҳамчун асос барои муайян намудани арзиши гумрукии мол бо риояи шартҳои дар ҳамин модда нишондодашуда нархи муомилоти моле истифода мешавад, ки бо моли воридшаванда ҳамҷинс мебошад.

 • 2016-04-27Ахмедов Бахром

  Усулҳои муайян кардани арзиши гумрукии моли воридоти

  Дар сурати имконнопазирии истифодаи усули асосӣ паёпай усулҳои номбаршуда ба кор бурда мешаванд. Зимнан кадом усули минбаъда баъди он истифода мешавад, ки арзиши гумрукии молро бо истифода аз усули қаблӣ муайян кардан имконнопазир бошад. Дар асоси аризаи декларант усулҳои тарҳ ва ҷамъ кардани арзиш бо тартиби баръакс анҷом дода мешавад.

 • 2015-12-15Алишер Фозилов

  Моҳият ва вазифаҳои тарифи гумрукӣ

  Дар раванди ташкили савдои дохила ва беруна тарифи гумрукӣ мавқеи хосро ишғол менамояд. Аз ин рў зарур аст, ки тарзи муайян намуди ўро ба пешрафти иқтисодиёт баҳо диҳем.

Реклама

Загрузка...