TOP-10

Табрикот ба дӯст «Зодрӯз муборак!»

Табрикот «Зодрӯз муборак!»

Тавсифнома (Характеристика)

КОНСТИТУТСИЯИ (САРҚОНУНИ) ҶУМҲУРИИ ТОҶИКИСТОН

ТАРҶУМАИ ХОЛ

Табрикот ба падар «Зодрӯз муборак!»

Табрикнома ба 8 март

Китоби Тоҷикон. Б.Ғафуров

Максад, вазифа  ва накши фалсафа дар чомеа

Пайдоиши пул, зарурат ва моҳияти он

Новые лекции

Загрузка...

 • 2017-10-05Алишер Фозилов

  Асоси назариявии фаъолияти аудиторӣ

  • Аудит. Мақсад ва вазифахои он.
  • Намудхои аудит.
  • Асоси ба танзим даровардани аудит.
  • Системаи аттестатсионӣ ва литсензионии аудиторон.
  • Мақоми аудит дар системаи назорат.

 • 2017-10-05Алишер Фозилов

  Аудити воситаҳои пулӣ

  • Аудити хазина ва амалиётҳои хазинавӣ.
  • Аудити амалиётҳои рақами ҳисоббаробаркунӣ ва дигар счётҳои дар бонк буда.

 • 2017-05-04Ахмедов Бахром

  Аудити ташкили баҳисобгирии бухгалтерӣ ва сиёсати баҳисобгирӣ

  Барои тафтиш чунин манбаъаҳо истифода бурда мешаванд: низомнома оиди сиёсати баҳисобгирӣ, низомнома оиди муҳосибот, дастуруламали касбии коркунони муҳосибот, ҷадвали гардиши ҳуҷҷатҳо, нақшаи кори ҳисобҳо, низомнома оиди барўйхатгирии молу маводҳо, ҷараёни коркарди ҳуҷҷатҳо (дастӣ бо воситаи компутер), натиҷаҳои пурсиши тестӣ ва ғайра.

 • 2017-05-04Ахмедов Бахром

  Аудити хислатҳои амалиётии ташкилот

  Дар вақти аудит мувофиқии ҳуҷҷатҳои таъсисӣ ва фаъолияти ташкилот ба қонунҳои амалкунанда тафтиш карда мешавад. Мақсади тафтиш, ташаккули фикру мулоҳиза оиди дурустии (саҳеҳии) нишондодҳои ҳисоботи молиявӣ ва баҳисобгирии муҳосибӣ мувофиқи меъёрҳои амалкунанда мебошад.

 • 2017-05-04Ахмедов Бахром

  Тарзи тартибдеҳӣ ва пешниҳоди хулосаҳои аудиторӣ

  Баъди санаи имзои хулосаҳои аудиторӣ ба он ягон хел маълумотҳои бо субъекти иқтисодӣ маслиҳат карда нашуда дохил карда намешавад. То санаи имзо бояд ҳамаи таҳқиқ ва таҳлилҳо, ғункунии маводҳо, исботҳои то санаи имзои хулосаҳои аудиторӣ ба итмом расонида шавад.

 • 2017-05-04Ахмедов Бахром

  Хулосаҳои аудиторӣ

  Дар таҳти мазмуни саҳеҳӣ аз ҳама нуқтаи назар - дараҷаи аниқии маълумотҳои ҳисоботи молиявӣ, ки ба истифодабарандагон дар асосӣ ин маълумотҳо ҳулосаҳои дуруст бароварда, имконияти қабули қарорҳои асоснок ва муҳимро медиҳад, фаҳмида мешавад.

 • 2017-05-04Ахмедов Бахром

  Ҳуҷҷатикунонии аудит ва натиҷаҳои тафтишоти аудиторӣ

  Дар рафти тафтиш аудитор барои объективона баҳо додан ба маълумотҳои ҳисоботи молиявӣ, мебоист далелҳои мукаммал барои тартибдеҳии ҳулосаҳои аудиторӣ ба даст орад. Исботҳои хушсифати зарури бояд ҳуҷҷатӣ кунонида шаванд.

 • 2017-05-04Ахмедов Бахром

  Системаи назорати доҳилӣ ва интихоб

  Маҷмуъи ҳамаи қисмҳои назорати молиявии аз тарафи роҳбарият, барои таъмини дуруст ба роҳ мондани соҳибкори, нигоҳдории амвол ва қоидавӣ бурдани баҳисобгирии муҳосибӣ таъин карда мешавад – системаи назорати дохилиро ташкил медиҳад

 • 2017-05-04Ахмедов Бахром

  Технологияи аудит

  Дар вақти банақшагирии тафтишоти аудиторӣ, аудиторон бояд муҳиммияти андозаи ҳудудии ҳадди аксари хатогии маблағе, ки дар ҳисоботи чоп карда шаванда нишон дода шуда, ғайриасоси ҳисобида мешавад муайян кунанд. Ба муҳиммияти хатоги баҳо додан аз таҷриба ва маҳорати аудитор вобастагӣ дошта, барои ҳар як мизоҷ алоҳида вобаста ба ҳаҷм ва ҳусусияти фаъолияти хоҷагии он муайян карда мешавад.

 • 2017-05-04Ахмедов Бахром

  Тайёрӣ ва банақшагирии аудит

  Аудит – ин тафтишест, ки шахси ваколатдор дар асоси стандартҳои аудит бо мақсади баёни фикру мулоҳизаи мустақилона оиди дараҷаи саҳеҳии ҳисоботи молиявӣ иҷро мекунад.

 • 2017-05-04Ахмедов Бахром

  Системаи тавсиядиҳӣ ва иҷозатдиҳӣ ба аудиторон

  Ба фаъолияти аудиторӣ шахсони ҳуқуқӣ ва воқеъӣ, новобаста аз намуди моликияташон машғул мебошанд. Ташкилотҳои аудиторӣ ҳамчун ташкилотҳои тиҷоратӣ ба қайд гирифта мешаванд ва метавонанд, ҳама гуна шаклҳои ташкилию-ҳуқуқӣ ғайр аз ҶСК дошта бошанд. На кам аз 70% кадрҳои фирмаро бояд шаҳрвандони ҶТ, ки истиқомати доимӣ доранд, ташкил диҳанд ва дар ҳолати роҳбари фирма шаҳрванди хориҷӣ будан, 75% кадрҳои фирма бояд шаҳрвандони ҶТ бошанд.

 • 2017-05-04Ахмедов Бахром

  Танзими фаъолияти аудиторӣ

  Дар фаъолияти касбии худ аудиторҳо, аз касе вобастагие надоранд. Лекин бахусус барои таъмини мустақилияти аудит ва принсипҳои он мунтазамкунии фаъолияти аудиторӣ, ҳам аз тарафи мақомоти давлатӣ ва ҳам ҷамъиятӣ зарур аст.

 • 2017-05-04Ахмедов Бахром

  Қоида ва меъёрҳои аудит

  Қоидаҳо (стандартҳои) аудит - ин меъёрҳои умумӣ ё қоидаҳое, ки дар асоси он аудиторҳо фаъолият мебаранд, мебошанд. Мақсади асосии стандартҳои аудиторӣ, ин таъмини аудиторҳо ва истифодабарандагони хизмати аудиторӣ бо фаҳмиши якхелаи шартҳои аудит, ҳуқуқ ва вазифаҳои аудиторҳо, тарзу усулҳои ташаккул ва баёни фикру мулоҳизаи мустақилонаи аудиторӣ мебошад

 • 2017-05-04Ахмедов Бахром

  Далелҳои аудиторӣ, намуд ва сарчашмаҳои дастрасии он

  Исботҳои аудиторӣ – инҳо маълумотҳое, ки дар рафти тафтиш аудитор ғун кардааст ва хулосаҳои ӯ ки асоси баёни фикру мулоҳиза, оиди саҳеҳии ҳисоботи муҳосибӣ шуда метавонанд, мебошанд
  Аудиторон дар асоси маҳорати касбӣ вазифадоранд, ки мустақилона қарор оиди миқдори исботҳое, ки барои тайёркунии хулосаҳои аудиторӣ кифояанд, қабул кунанд.

 • 2017-05-04Ахмедов Бахром

  Предмет ва методи аудит

  Предмети аудит – маълумотҳои ғундошташаванда, баҳодиҳӣ ба ин маълумотҳо, ва омӯхтани онҳо, бо мақсади кушодани моҳият ва дарк кардани фактҳои ба механизми системаи хоҷагидорӣ вазифадор кардашуда ва низоми объектҳои иқтисодии ташкилот мебошад

 • 2017-05-04Ахмедов Бахром

  Шартҳои асосӣ ва консепсияи аудит

  Консепсия – постулат – стандарт.
  Нуқтаи назар – қоидае, ки ҳамчун ҳақиқат қабул карда мешавад.
  Консепсия – равияи назарияи аудитро муайян мекунад, бинобар он, ки асоси стандартҳои аудит мебошад.
  Постулат – ин низомномаи ҳақиқати баҳснопазири устувори назарияи аудит мебошад, ки барои маънои стандартҳои аудитро фаҳмонидан ва равияи ташаккули фикру мулоҳиза барои тартибдеҳии хулосаҳои аудиторӣ ёри мерасонад.

 • 2017-05-04Ахмедов Бахром

  Намудҳо ва хелҳои аудит

  Аудити амалиётӣ  - ин тафтиши тарзи амали қисмҳои алоҳидаи механизми хоҷагидорӣ, бо мақсади баҳодеҳии натиҷаоварии қисмҳо, ҳосилнокии фаъолият, манфиатбахшӣ ва боэътимодӣ барои идоракунии фаъолияти хоҷагӣ мебошад.
  Аудити мувофиқӣ – ин тафтиши дар системаи хоҷагидорӣ риоя карда шудани меъёрҳо, қоидаҳо, қонунҳои амалкунанда ва аз тарафи роҳбарият қабулкардашударо мефаҳмонад.

 • 2017-05-04Ахмедов Бахром

  Моҳият, мақсад ва вазифаҳои фаъолияти аудиторӣ

  Калимаи «Аудит» - асосан калимаи лотинӣ буда, маънои «гўш кардан» ё «шунаванда» - ро дорад. Одатан пайдоиши аудитро ба муасисаҳои таълимии рӯҳонии Аврупои асрҳои xvl-xvlll мансуб медонанд, вале далелҳои таърихӣ шаҳодат медиҳанд, ки аудит аслан аз рӯзи барӯйхатгирии амвол пайдо шудааст. Ин сана тақрибан 2-ҳазор сол пеш аз милод, ба давраи подшоҳии Фиръавн рост меояд.

 • 2017-05-04Ахмедов Бахром

  Баҳисобгирии истеҳсоли маҳсулот ва молгардиш дар хӯроки омма

  Барои пешрафти фаъолияти корхонаҳои хуроки омма талаботи ташкили дурусти баҳисобгирии бухгалтерӣ ва назорат, ки тавассути он гирифтани мълумотҳои саҳеҳ оиди барориши маҳсулот ва молгардиш аз рӯи намудҳои фурӯш бо нишондодҳои натуралӣ ва ченакҳои пулӣ мумкин аст меафзояд.

Реклама

Загрузка...