TOP-10

Табрикот ба дӯст «Зодрӯз муборак!»

Табрикот «Зодрӯз муборак!»

Тавсифнома (Характеристика)

КОНСТИТУТСИЯИ (САРҚОНУНИ) ҶУМҲУРИИ ТОҶИКИСТОН

ТАРҶУМАИ ХОЛ

Табрикот ба падар «Зодрӯз муборак!»

Табрикнома ба 8 март

Китоби Тоҷикон. Б.Ғафуров

Максад, вазифа  ва накши фалсафа дар чомеа

Пайдоиши пул, зарурат ва моҳияти он

Новые лекции

Загрузка...

 • 2016-06-14Алишер Фозилов

  Банакшагири

  Банакшагири барои коркард ва иҷрои масъалаҳои хал талаби ТҶМ мусоидат менамояд. Банакшагири танҳо баъди гузаронидани тадкиқот ва баҳодиҳи муайян карда мешавад.

 • 2016-06-14Алишер Фозилов

  Имкониятҳо барои инкишоф додани туризми иҷтимоӣ дар шароити ҳозира

  Туризми иҷтимоӣ аз калимаи англиси «social tourism» -гирифта шудааст, он ҳамчун категорияи мунтаззами иқтисоди, гуногунияти тамоми намудҳои туризм дар худ, барои қонеъ гардонидани талаботҳои иҷтимои, ҳам чунин бо мақсади шароит фароҳам овардан барои истироҳати кудакон, мактаббачагон, ҷавонон, нафақахўрон ва дигар шаҳрвандон, ки барои онҳо давлат, фондҳои давлати ва ғайридавлатӣ, дигар ташкилотҳое, ки бо хайрхоҳи машғуланд, барои руйхат ва дамгирии онҳо шароит фароҳам месозанд.

 • 2016-06-14Алишер Фозилов

  Ба намудҳои шиновари дохил мешавад

  шиновари археологи ба худ дохил мекунад : -кофтуковҳои киштиҳои гаркшуда ,аз ҳама бисёртар дар ҷазираҳои Оркнейски дар шимоли соҳили Шотландия ҷойгир мебошад

 • 2016-06-14Алишер Фозилов

  Намудҳои туризми экологӣ

  Треккинг ё ки туризми пиёдагард – яке аз намудҳои туризми паҳн гашта ба ҳисоб меравад

 • 2016-06-13Алишер Фозилов

  Туризм яке аз соҳаҳои глабалии иқтисодиву иҷтимоии ҷахони муосир ба ҳисоб меравад

  Туризм асоси мустаҳкам намудани иқтисодиёти бисьёр мамлакатҳои рушд ва инкишоф ёфта истодаи ҷаҳон мебошад. Асоси бозори муосири туристи, чи дар миқдор ва сифат дар пардохт кардани истироҳати коргарон ташкил карда мешавад. Вақтҳои охир дар туризм нақши сафарҳои кори аз он ҷумла сайёҳати шахсони пиронсолон зиёд шудааст.

 • 2016-06-13Алишер Фозилов

  Таъриф ва хусусияти намудҳои туризм

  Мафҳуми ба навъу намудҳо ҷудо кардани туризмро аз рўи аломатҳои якхела ба гуруҳҳо ҷудо кардани он фаҳмидан лозим аст, ки аз маҷмуи ҳадафҳои амалии одамон вобаста мебошад. Ҳар шакли туризм вобаста ба хусусияти талаботи сайёҳон муайян карда, маҷмўи хизматҳоеро ифода менамояд, ки талаботи сайёҳонро қонеъ карда тавонанд.

 • 2016-06-13Алишер Фозилов

  Мафҳуми туризм, намудҳо ва шаклҳои он

  Як гуруҳ туризмро маънидод мекунанд бо киламетрҳое, ки дар пайраҳои хилват гашта, дар палаткаҳо, бо шеърҳо дар (гулхан), барои гуруҳи дигар ин рафтан ба ҷойҳои таърихи, ба гуруҳи сеюм ин сафару сайёҳат кардан ба мамлакатҳои хориҷа. Ҳамаи онҳо ҳақанд чунки туризм гуногун ва ғайриодди мебошанд.

 • 2016-05-26Ахмедов Бахром

  Усулҳои ташкил ва беҳдошти хизматрасонии нақлиётӣ дар Ҷумҳурии Тоҷикистон

  Дар тӯли солҳои истиқлолият инфрасохтори иқтисодиёти кишвар, аз ҷумла нақлиёт яке аз заминаҳои асосӣ ва муайянкунандаи рушди иқтисодӣ ба ҳисоб меравад. Инкишофи соҳаи нақлиёт дар навбати худ воситаи мусоидат ба савдои дохилӣ ва хориҷӣ буда, омили асосии рушди муносибатҳои иқтисодӣ, тиҷоратӣ ва транзитии байналмиллалии кишвар мансуб меёбад.

 • 2016-05-26Ахмедов Бахром

  Проблемаҳои хизматрасонии нақлиётӣ дар шароити гузариш ба иқтисоди бозорӣ

  Дар шароити гузариш ба иктисоди бозорӣ ва ташаккулёбии муносибатҳои бозорӣ, дар натаҷаи таъғирёфтани тамо­ми омилҳо ва меъёри инкишоф ба нисбати таъғироти сифатӣ ва умуман инкишофи иқтисодии бозорӣ зарурати ташкил додани назарияи нави моҳият, мавқеъ ва аҳамияти комплекси нақлиёт ва ҳаммонандии фаъолият, инкишоф ва талаботи ҷобаҷогузории хоҷагии, халқ ва ҷамъият пайдо шуд.

 • 2016-05-26Ахмедов Бахром

  Таҳлили имконият ва шароити хизматрасонии нақлиётӣ дар Ҷумҳурии Тоҷикистон

  Моҳият ва хусусияти фаъолияти бозори туристӣ. Бозор- воситаи мутақобилаи байни истеҳсолкунанда ва истеъмолкунандаи маҳсулот дар шакли хариду фурўши мол мебошад. Ғайр аз ин соҳаи амалӣ гардонии муносибати пулию молӣ ва ҳамаи маҷмўи воситаҳо ва усулҳои ташкилии меъёрҳои ҳуқуқӣ, сохтор ва дигар фаъолияти муносибатҳоро таъмин менамояд. Зери мафҳуми бозори хизматрасонӣ, системаи муносибатҳои хариду фурўши тоҷирон озодии иқтисодӣ ва харидорон фаҳмида мешавад.

 • 2016-05-26Ахмедов Бахром

  Таснифи шаклҳои асосии хизматрасонии нақлиётӣ

  Таснифоти воситаҳои нақлиёт. Вобаста ба тавсия оид ба омори туризм, ки аз ҷониба ТУТ (Ташкилоти умумиҷаҳонии туристӣ) СММ (Созмони миллали муттаҳид) тарҳрезӣ гардидааст, таснифоти зерини нақлиёт пешниҳод мегардад

 • 2016-05-26Ахмедов Бахром

  Моҳият ва нақши хадамоти хизматрасонии нақлиётӣ дар туризм

  Масалаи хизматрасонӣ ба сайёҳон фаъолияти гуногунсоҳаи кормандони мавзеъҳои туристӣ буда, аз ходимони соҳа муносибати ҷиддӣ ва масъулияти баландро нисбати вазифаи ба уҳдадоштаашон тақозо менамояд. Хизматрасонии нақлиётӣ яке аз навъҳои асосии хизматгузорӣ дар туризм маҳсуб меёбад. Ба ҳиссаи он қисми бештари арзиши (нархи) хатсайр (40-60%) рост меояд.

 • 2016-05-26Ахмедов Бахром

  Моҳият ва мақсади хизматрасониҳои туристӣ

  Индустрияи туристӣ, яке аз омилҳои муҳимтарин ба ҳисоб рафта, ба зиёдшавии даромад, ривоҷёбии иқтисодии ҳамон минтақаҳои кураи Замине, ки аз калонтарин марказҳои саноатӣ дар масофаи дур ҷой гирифта, дорои захираҳои хоҷагии на он қадар калон мебошанд, таъсир мерасонад.

 • 2016-05-26Ахмедов Бахром

  Намудҳои туризми экологӣ

  Треккинг ё ки туризми пиёдагард – яке аз намудҳои туризми паҳн гашта ба ҳисоб меравад. Туризми пиёдагард тайёри махсус ва лавозимоти махсусро талаб намекунад. Бесабаб нест, ки маршрутҳои пиёдагард машҳурияти худро гум накардааст, ва яке аз намудҳои серталаб ба ҳисоб меравад, барои минтақаҳои саноати инкишоф ёфта ва урбанизми (шаҳришавӣ).

 • 2016-05-26Ахмедов Бахром

  Инкишоф додани туризми экологӣ дар Чумҳурии Тоҷикистон ва хусусиятҳои мусбии он

  Туризми экологӣ – яке аз соҳаҳои тез рушд ёфта истодаи индстрияи туристии ҷаҳони ба ҳисоб меравад. Шароити якуми туризми экологӣ, ки аз шакли истифодабарии аввалинаш фарқ мекунад, ин ташкилкунӣ ва гузаронидани истироҳат дар табиат ба маънои экологӣ ва дар як сатҳ нигоҳ доштани иқтисодиёт ва сиёсат, дар як сатҳ истифодабари захираҳои рекриатсионӣ нигоҳ доштан ва тайёр намудани режими « неистощительного» табиатро истифода бурдан, нафақат нигоҳ доштани ҷойҳои рекриатсионӣ, балки мустаҳкам намудани фаъолияти туристи мебошад.

 • 2016-05-26Ахмедов Бахром

  Кадом намуди туризмро метавонем дар Ҷумҳурии Тоҷикистон инкишоф диҳем? (Туризми экологӣ)

  Дар ояндаи наздик Тоҷикистон ба маркази калони туризм табдил хоҳад ёфт. Имруз шароит барои рушди ин соҳа фароҳам омадааст. Тоҷикистон имконияти ривоҷ додани ҳамаи намудҳои туризмро доро мебошанд. Дар миқиёси ҷаҳон калонтарин ва бузургтарин пиряхҳо танҳо дар куҳҳои Помир мавҷуданд, фарҳанги воло, урфу анъанаҳот, ёдгориҳои бостони ва фарханги, ҷойхои зиёди сайру сайёҳат, обҳои тозатарин, ки ҳамаи он потенсиали хуби ба худ ҷалб кардани туристонро дар худ таҷассум менамояд.

Реклама

Загрузка...