TOP-10

Табрикот ба дӯст «Зодрӯз муборак!»

Табрикот «Зодрӯз муборак!»

Тавсифнома (Характеристика)

КОНСТИТУТСИЯИ (САРҚОНУНИ) ҶУМҲУРИИ ТОҶИКИСТОН

ТАРҶУМАИ ХОЛ

Табрикот ба падар «Зодрӯз муборак!»

Табрикнома ба 8 март

Китоби Тоҷикон. Б.Ғафуров

Максад, вазифа  ва накши фалсафа дар чомеа

Пайдоиши пул, зарурат ва моҳияти он

Новые лекции

Загрузка...

 • 2017-03-14Ахмедов Бахром

  Тавсифи биомҳои асосии хушкӣ. (давомаш)

  Минтақаи бешадашт. Чун бешатундра, ботаник- географҳо ҳамчун қитъаи гузариш байни беша ва дашт меҳисобанд. Лекин аз нуқтаи назари умум биогеографӣ ӯ хеле ҳархела аст. Масалан, бешаҳои хурд дар қисми Аврупо, дар Сибири Щарбӣ бошад бешаи тӯс бо алафҳои даштӣ, ки барои мавҷудии ҷинсҳои ҳам барои дашт, ҳам барои беша характернок мусоидат мекунанд. Масалн қаралоқ, уқобҳои зиёд, кукушка ва щ., ки бешадашт барои онҳо хеле хуб.

 • 2016-02-25Ахмедов Бахром

  Шароити Тоҷикистони шимолӣ - Вилояти Суғд

  Тоҷикистони шимолӣ дар шимол аз қираи қаторкӯҳи Туркистон ҷойгир шудааст. Ин ноҳия дар ғарб, шимол ва шарқ бо Ҷумҳурии Ӯзбекистон дар ҷанубу шарқ бо Ҷумҳурии Қирғизистон ҳамҳудуд буда, дар ҷануби ғарб бо ноҳияи табиии Зарафшон ҳамшафат мебошад.

 • 2016-02-25Ахмедов Бахром

  Ноҳиябандии зоогеографии Тоҷикистон

  Олами ҳайвоноти Тоҷикистон гуногунии бузург дорад ва на фақат аз ҷиҳати таркиби намудҳо, инчунин таркиби таксономӣ баландтар, аммо ин бойигӣ ва гуногунии асосан ба ҳиссаи минтақаи миёнаи бешагӣ рост меояд, ки дар намуди типикӣ дар нишебиҳои қ-к Зарафшон, Ҳисор, Пётр 1, қ-к Тоҷикистони Марказӣ ва камтар дар ҳолати камбағал дар нишебиҳои кӯҳҳои Помири Ғарбқ ё Бадахшон ҷойгир аст.

 • 2016-02-25Ахмедов Бахром

  Вилоятҳои табиии Тоҷикистон ва тавсифи онҳо

  Вилояти Пешазосиёгӣ. Растаниҳои ин вилоят хусусан дар қисми поёнии кӯҳҳо ва дар ҳамвориҳо аз сабаби намнокӣ ва хунукии зимистон, баҳор, гармӣ, тобистон, хушксолӣ ва бо духелагӣ тавсиф меёбад. Дар давраи намнокии хунук ҳукмронии эфимертухмҳо, яъне растаниҳои мезофитӣ, тобистон бошад, нашъунамои ксерофитҳо.

 • 2016-02-25Ахмедов Бахром

  Ноҳиябандии геоботаники Тоҷикистон

  Қаламрави Тоҷикистон умуман ба қисми шимолтарини минтақаи субтропикӣ (дар сарҳади минтақаҳои иқлими мӯътадил ва субтропикӣ) тааллуқ дошта, дар пастиҳо растаниҳо ороми равшан ифодаёфта надоранд ва қисми онҳо дар зимистон ҳам нашъунамо доранд.

 • 2016-02-25Ахмедов Бахром

  Ҳаёт дар ҷазираҳо

  Ҷазираҳои уқёнуси ҷаҳон аз рӯи пайдоиш, андоза ва баландияшон фарқ мекунад. Хусусан аз ҷиҳати пайдоиш онҳо материкӣ ё уқёнусӣ шуданашон мумкин аст. Ҷазираҳои уқёнус ҳеҷ гоҳ бо материк пайваста нашудааст. Ҷазираҳои материкӣ қисми континент буда дар таърихи геологӣ ҷудо шудаанд.

 • 2016-02-25Ахмедов Бахром

  Минтақанокии баландӣ дар тақсимоти организмҳои хушкӣ (рӯизаминӣ)

  Агар ба хусусиятҳои тақсимоти баландӣ ҷамоаҳоро дида набароем, тавсифи биомҳои хушкӣ пурра намешавад. Фарши растаниҳо ва нуфуси ҳайвонҳои кӯҳ бо тащирёбии минтақаҳо аз домана то қуллаи ӯ ё то худи ҳудуди болои мавҷудии ҳаёт меёбад. Ҳамдигарро ивазкунии растаниҳо ҳайвонот дар кӯҳҳо тасма (дар ҳамворӣ минтақа) меноманд.

 • 2016-02-25Ахмедов Бахром

  Тавсифи биомҳои асосӣ (давомаш)

  Саваннаҳо – типи растаниҳои минтақаҳои тропикӣ одатан дарахтию – буттагӣ, лекин баъзан табақаи дараххтӣ намешавад. Миқдори 900- 1500мм- ро ташкил мекунад, мавсими боонгарӣ якто ва бо давраи хушки 4-6 моҳа ивахз меёбад. Ин ивазшавӣ давраи нам бо хушку гарм барои ҳайвонҳо ва растаниҳо шароити мавҷудии ба худ хосро ҳосил мекунад.

 • 2016-02-25Ахмедов Бахром

  Тавсифи биомҳои асосӣ хушкӣ

  Агар дар шаклёби флора ва фауна роли асосиро сабабҳои таърихӣ бозад, дар барқароршави фарши растаниҳо ва нуфузи ҳайвонот бошад омилҳои иқлимӣ аз ҳамма муҳим.

 • 2016-02-25Ахмедов Бахром

  Тақсимоти флористии Замин

  Олами Австралия - флораи баланд эндемикӣ ба худ хос дорад. Дар он зиёда аз 12 оилаи эндемикӣ мавҷуд. Вай маркази инкишофи чунин оилаҳо, чун питтоспориҳо, эпакридиҳо, кунониҳо, миопориҳо, гоодениҳо ва дигарон мебошанд. Роли калонро оилаҳои хӯшадорон (злаковқх), лӯбиёиҳо, мураккабгулон, саҳбалиҳо (орхиднқх), савсаниҳо (лиленқх), зарбатиҳо(молочайнқх), қиёқҳо (соковқх), ҳазориспандҳо (рутовқх), мӯрдиҳо (миртовқх) ва протейниҳо мебозанд.

 • 2016-02-25Ахмедов Бахром

  Регионхои флористӣ, фаунистӣ ва биотӣ хушкӣ

  Олами органики Замин дар уқёнус пайдо шуд, ки шароити мавҷудӣ дар он аз руйи реҷими харорат, шароити шӯрӣ ва фаровонӣ моддахои органикӣ махлулшуда ва муаллақ дар об аз хозира сахт фарқ мекард, ки ибтидои организмхои зиндаро дод. Хушкӣ вақти дурру дароз бе хаёт буд. Вай гарм буд, атмосфера бе оксиген, пардаи озон вуҷуд надошт. Шароит барои инкишофи хаёт дар хушкӣ хеле дертар, дар палеозой пайдо шуд.

 • 2016-02-25Ахмедов Бахром

  Қонунияти пахншавии организмхо ва ҷамоахо

  Хар як категорияи систематикӣ (ҷинс, авлод, оила ва щ.) на фақат бо хусусиятхои морфологӣ ва тарзи хаёти организмхои ба таркиби ӯ дохилшаванда хос аст, балки бо нохияи пахншавии муайян-ареал хам. Дар доираи ареал ҷинс бо ҷойхои зисти ба ӯ хос пахн шуданаш мумкин аст.

 • 2016-02-25Ахмедов Бахром

  Биосфера - қисми таркибии биогеография

  Организмхое, ки дар сайёраи мо маскун ва дар қишри Замин ҷойгир шудаанд биосфера ном дорад. Мафхуми биосфераро соли 1875 олими австриягӣ Э. Зюсс ба илм дохил кард. Илми мунтазамро дар бораи биосфера олими рус В.И.Вернадский инкишоф дод ва ба ибтидои омӯхтани геокимиёвӣ ӯ асос гузошт.

 • 2016-02-25Ахмедов Бахром

  Мафҳуми асосии биогеография ва биосфера

  Флора. Ноҳияҳои географӣе, ки аз ҳамдигар бо организмҳои худ - микроорганизмҳо, замбӯрущҳо, растаниҳо ва ҳайвонот фарқ мекунанд флора номида мешаванд. Масалан, растаниҳои қаторкӯҳи Қурама, нишебии ҷанубии он сахт ксерофитшуда аст ва аз поён ба боло, явшони сущдӣ, явшони саҳроӣ, алафи печак, бурган, кийкӯти, нимбутаҳо, эфимерҳои зиёд бо шиблякҳои тунук аз бодомча, олуча, настаран, арчазорҳои тунук, типчоқ ва хорболиштакҳо, болиштакҳо,инчуниналафҳои пасти марщзор хос аст.

 • 2016-02-25Ахмедов Бахром

  Муқаддима. Таърихи фан, предмети биогеография ва аҳамияти он

  Биогеография-илмест, ки пахншави ва ҷойгиршавии ҷамоахои табакахои (гуруххои) гуногуни хайвонот, растанихо ва микроорганизмхо дар кураи Замин ва дар худуди регионхо меомӯзад. Биогеография на факат пахншавии умумии чамоахоро, инчунин кисматхои онхоро (категорияхои таксономӣ организмхоро) меомӯзад.

Реклама

Загрузка...