TOP-10

Табрикот ба дӯст «Зодрӯз муборак!»

Табрикот «Зодрӯз муборак!»

Тавсифнома (Характеристика)

КОНСТИТУТСИЯИ (САРҚОНУНИ) ҶУМҲУРИИ ТОҶИКИСТОН

ТАРҶУМАИ ХОЛ

Табрикот ба падар «Зодрӯз муборак!»

Табрикнома ба 8 март

Китоби Тоҷикон. Б.Ғафуров

Максад, вазифа  ва накши фалсафа дар чомеа

Пайдоиши пул, зарурат ва моҳияти он

Новые лекции

Загрузка...

 • 2016-05-05Ахмедов Бахром

  Сохтори ташкилии идораи анбӯҳи материалии корҳона

  Яке аз вазифаҳои асосии тартиб додани системаи макрологистикӣ ин пеш аз ҳама ташкили умурӣ ё ҷузъи махсус дар сохтори идораи корҳона мебошад, ки он ба муносибгардонии анбӯҳи корҳона масъул аст. Чунин сохтор имконият медиҳад, ки масъалаҳои ҳамоҳангсозии ҳамаи функсияҳои идоракунии корҳона оиди ҳаракати мол бомуваффақият ҳаллу фасл карда шаванд.

 • 2016-05-05Ахмедов Бахром

  Шаклҳои системаи логистикӣ

  Дар назария ва амалия ду шакли системаҳои логистикиро аз ҳамлигар фарқ мекунанд. Яке макро дигаре микрологистика. Ба макрологистика маҷмӯи системаҳои идораи анбӯҳи материалӣ дохил мешаванд, ки он корҳонаҳои саноатӣ, кишоварзӣ, тиҷоратӣ, миёнаравҳо, муассисаҳои нақлиётӣ, вазорату ташкилотҳои гуногунро ҳам дар дохил ва ҳам дар беруни мамлакат дар бар мегирад.

 • 2016-05-05Ахмедов Бахром

  Моҳияти системакунонии логистикаи тиҷоратӣ

  Мавҳуми система яке аз мафҳумҳои марказӣ ва фундаменталии логистика ба ҳисоб меравад. Системаҳои гуногуншакли зиёде вуҷуд доранд, ки онҳо якҷоя амалиёти иқтисодиёти мамлакатро таъмин менамоянд.

 • 2016-05-05Ахмедов Бахром

  Назария ва тадбирҷӯи дар логистика

  Дар мавриди пажӯиши рафтори системаҳои логистикӣ тадқиқотчӣ метавонад аз назария ба фактҳои амалӣ ё аз фактҳои амалӣ ба назария гузарад. Яъне, дар пажӯиш тадқиқотчӣ аз усулҳои дедуктивӣ ва индуктивии омӯзиш истифода мебарад.

 • 2016-05-05Ахмедов Бахром

  НАЗАРИЯИ ПАЙДОИШИ МАФҲУМҲОИ ЛОГИСТИКА ВА МОҲИЯТИ ОНҲО ДАР ЗАМОНИ МУОСИР

  Объекти омӯзиши фани таълимии логистика он анбӯҳҳои материалӣ ва равандҳои ба он вобастаи иттлоотию молиявӣ мебошад. Зарурати дар таҷрибаи истеҳсоли истифода шудани ин фан аз ониборат аст, ки фосилаи байни хариди ашёи ҳом ва дастрас шудани мол ба истеъмолгари охирон муддати хело зиёдро дар бар мегирад ва зарурати ҳарчи камтарин намудани фосила ба миён меояд

 • 2016-05-05Ахмедов Бахром

  Таҳлил дар логистика

  Вазифаҳои таҳлили систесаҳои логистикӣ аз он иборат мебошад, ки маълумотҳои мавҷударо таҳқиқ намуда, ба системаи муайян дароварда, дар асоси он хулосаҳои объективӣ барорад. Дар асоси таҳлили гузаронидашуда назария ё принсипҳои фаъолияти системаи логистикӣ муайян карда мешавад.

 • 2016-05-05Ахмедов Бахром

  Иттиҳодияи Аврупоии Иқтисодӣ (ЕврАзэс) ва Тоҷикистон

  Иттиҳоди европоии иқтисодӣ (ЕврАзэс) ин ташкилоти иқтисодии байналхалқие мебошад, ки барои беҳтар сохтани самаранокии алоқаҳои гумракии мамлакатҳои иттиҳодшуда, инчунин барои ҳамкории гуногуни иқтисодӣ мебошад.

Реклама

Загрузка...