TOP-10

Табрикот ба дӯст «Зодрӯз муборак!»

Табрикот «Зодрӯз муборак!»

Тавсифнома (Характеристика)

КОНСТИТУТСИЯИ (САРҚОНУНИ) ҶУМҲУРИИ ТОҶИКИСТОН

ТАРҶУМАИ ХОЛ

Табрикот ба падар «Зодрӯз муборак!»

Табрикнома ба 8 март

Китоби Тоҷикон. Б.Ғафуров

Максад, вазифа  ва накши фалсафа дар чомеа

Пайдоиши пул, зарурат ва моҳияти он

Новые лекции

Загрузка...

 • 2017-10-06Алишер Фозилов

  Сиёсатшиносӣ ҳамчун илм

  Нақша:
  1. Сиёсатшиносӣ ҳамчун илм ва марҳилаҳои асосии инкишофи он.
  2. Зарурияти омўзиши фанни сиёсатшиносӣ.
  3. Нақш ва моҳияти сиёсатшиносӣ дар ҳаёти ҷомеа.

 • 2016-04-11Ахмедов Бахром

  ТАҲЛИЛ ВА ПЕШБИНИИ СИЁСӢ

  Бо мурури таррақиёти ҳамеша болоравандаи илму техника, ба ҳам вобастагии минтақаҳои гуногун қавитар гашта, як зумра мушкилиҳои иқтисодию сиёсӣ, фарҳангию ахлоқӣ ва экологиро ба миён меорад.

 • 2016-04-11Ахмедов Бахром

  ЗУБДАГОНИ СИЁСӢ

  Ба ҳеҷ кас пўшида нест, ки аз рўзи шинохти инсоният худро ҳамчун вуҷуди соҳибақлу соҳибзавқ ҷомеаи вай ба ду гурўҳи одамон ҷудо шудааст. Ба гурўҳи аввал ашхоси алоҳидаи чусту чолок ва ҳунарманду доно ва ба гурўҳи дигар одамони миёназавқу ҳунар мансуб будаанд.

 • 2016-04-11Ахмедов Бахром

  ТЕХНОЛОГИЯИ СИЁСӢ

  Дар ҳаллу фасли қазияҳои гуногуни сиёсӣ як зумра омилҳое ба кор дароварда мешаванд, ки тавассуташон роҳхои босамари аз он мушкилот баромаданро ҷустуҷў ва дарёфт менамоянд.

 • 2016-04-11Ахмедов Бахром

  МОДЕРНИЗАТСИЯИ СИЁСӢ

  Ҳама системаҳои гуногуни иҷтимоӣ ҳамеша баъди гузариши марҳилаи муайян ба ихтилофи муайяну манфиатҳо дучор мегарданд. Ин ба он хотир руҳ медиҳад, ки байни манфиатҳои қишрҳои гуногуни иҷтимоӣ номувофиқӣ ба амал омада, ҳокимиятдорон онро дар сари вақт ба эътибор намегиранд ва баҳри ҳаллу фаслашон намекушанд ё онҳоро ба эътибор намегиранд.

 • 2016-04-11Ахмедов Бахром

  РАВАНДИ ҚАБУЛИ ҚАРОРИ СИЁСӢ

  Ҳар кадом рафти қарор қабулкунии сиёсӣ, сохт ва хусусияти худ марҳила ва усулҳои худро дошта, он ба шароит ва вазъияти мушаххаси сиёсии дар ҷомиа вуҷуд дошта алоқаманд аст. Ба эътибор гирифтани ҳама паҳлўҳои ин вазъият ва шароит ба мазмуну мундариҷаи он таъсир расонида, онро иҷрошаванда ва ё иҷронашаванда мегардонад.

 • 2016-04-11Ахмедов Бахром

  МАДАНИЯТИ СИЁСӢ

  Ин мавзўъ зуҳуроти хеле серпаҳлу буда, онро қариб ҳама фанҳои ҷомеашиносӣ мавриди омўзиш қарор медиҳанд. Ҳар кадом фан паҳлўҳои ба худ дахлдори онро гирифта, назари хешро ифода месозанд.

 • 2016-04-11Ахмедов Бахром

  ҲИЗБҲОИ СИЁСӢ ВА ҲАРАКАТҲОИ ОММАВӢ

  Ҳизб иттиҳоди мураккаби ихтиёрии одамонест, ки онҳоро умумияти манфиатҳо ҳамақида гардонида, баҳри ба даст овардани ҳокимият ё ҳеҷ набошад, дар тақсими мансабҳои давлатӣ иштирок доштан мехоҳанд.

 • 2016-04-11Ахмедов Бахром

  РАВАНДҲОИ СИЁСӢ (Тартиби раванди сиёсӣ)

  Ҷомиаи башарӣ ҳамеша дар инкишофу тараққӣ ва пешравӣ буда, он тарафҳои нав ба нави муносибатҳои мухталифро ба миён меорад. Бе сабаб ин равандро яке аз категорияҳои махсуси сиёсӣ арзёбӣ наменамоянд.

 • 2016-04-11Ахмедов Бахром

  СИСТЕМАИ СИЁСИ

  Маҷмўи институтҳои иҷтимоии давлитию ғайридавлатӣ, ки ба қоидаҳо ва дастурҳои тартиботи сиёсии ҷомеаи мушаххас итоат намуда аз институтҳои тартиботи сиёсӣ: қоидаҳо, меъёрҳо, шуур ва маданияти сиёсӣ, инчунин раванди сиёсӣ таркиб меёбад, системаи сиёсӣ номида мешавад.

 • 2016-04-11Ахмедов Бахром

  ҲОКИМИЯТИ СИЁСӢ

  Ҷараёни инкишофи дуру дарози ҷамъияти обшинаи ибтидоӣ дар зинаи сеюми тараққиёташ дар дохили қабила бою камбаѓалро ба вуҷуд овард. Сараввал тамоми аъзоёни қабила инро ҳамчун ҳолати табиӣ медонистанд, чунки тамоми ҳаёти онҳоро як шахс, пешвои қабила идора мекард.

 • 2016-04-11Ахмедов Бахром

  ДАВЛАТ ҲАМЧУН ИНСТИТУТИ СИЁСӢ

  Давлат қабл аз ҳама институти сиёсии идоракунии ҷамъият, таъминкунандаи молиявӣ, муташаккил ва дар он нигоҳ доштани низоми муайян аст, ки дорои мухторияти комил аз корҳои дохилию хориҷӣ буда, ташкилоти ягонаи амалигардонидаи ҳокимият дар кишвари хеш аст.

 • 2016-04-11Ахмедов Бахром

  ХУСУСИЯТИ БАРҚАРОРШАВИИ ҶОМЕАИ ШАҲРВАНДӢ ДАР ТОҶИКИСТОН

  Ибораи «ҷомиаи шаҳрвандӣ» дар илми сиёсатшиносӣ нав набуда таърихи тўлонӣ дорад. Агар ба андешаҳои дар ин хусус ифодакардаи мутафаккирони пешин эътибор диҳем, дарк менамоем, ки пайдоиши ин ба замони ҷомиаи ибтидоӣ муттаалиқ будааст. Аз ҳамон вақте ки бар болои ҳокимияти шаҳрвандон одамони ба таври махсус муссаллаҳгашта мебароянд, он ташкили ҷамъиятро ташкилоти сиёсӣ - давлат иваз менамояд.

 • 2016-04-11Ахмедов Бахром

  Назария ва мактабҳои сиёсии хозиразамон

  Асри ХХ нақши сиёсатро дар ҳама соҳаҳо - иқтисодиёт, фарҳанг, иҷтимоиёт, муносибати байни давлату миллатҳо боло бардошта, яке аз унсурҳои муҳими маданияти маънавӣ гардидааст.

 • 2016-04-11Ахмедов Бахром

  Акидаҳои сиёсии мутафаккирони тоҷику форс

  Афкори сиёсӣ- иҷтимоии халқи тоҷику форс таьрихи тўлонӣ дорад. Он аз қадимулаём ба таври шифоҳӣ, бадеӣ ва нигоштаҳои фалсафӣ-ахлоқӣ акс ёфта, тулӣ беш аз 5 ҳазор сол ташаккул ёфта, ғанӣ гаштааст.

 • 2016-04-11Ахмедов Бахром

  Сиёсатшиносӣ ҳамчун илм...

  Сиёсатшиносӣ дар ҷумҳуриҳои собиқ Шўравӣ предмети нав буда, ба наздикӣ ба барномаи таълимии мактабҳои олӣ дохил карда шудааст. Зикр кардан зарур аст, ки ҳатто китобҳои дарсии сиёсатшиносие, ки имрўз дар дасти устодону донишҷўён ҳастанд, бо гуногунмазмунию гуногунмундариҷагӣ ва ҳаҷм аз ҳам фарқ доранд.

Реклама

Загрузка...