TOP-10

Табрикот ба дӯст «Зодрӯз муборак!»

Табрикот «Зодрӯз муборак!»

Тавсифнома (Характеристика)

КОНСТИТУТСИЯИ (САРҚОНУНИ) ҶУМҲУРИИ ТОҶИКИСТОН

Табрикот ба падар «Зодрӯз муборак!»

ТАРҶУМАИ ХОЛ

Табрикнома ба 8 март

Китоби Тоҷикон. Б.Ғафуров

Максад, вазифа  ва накши фалсафа дар чомеа

Пайдоиши пул, зарурат ва моҳияти он

Новые лекции

Загрузка...

 • 2016-05-30Ахмедов Бахром

  Нишондиҳандаҳои устувории молиявии фаъолияти суғуртавӣ

  Таҳти мафҳуми устувории молиявии амалиётҳои суғуртавӣ афзоиши доимии мутавозин ё нисбат ба харо ҷот бештар афзудани даромад аз рўи фонди пулии суғуртавӣ, ки аз ҳаққи суғуртавии суғурташудагон ташаккул меёбад, фаҳмида мешавад. Масъалаи (қазияи) таъмини устувории молиявиро ду хел метавон баррасӣ намуд: чун муайянкунии системаи эҳтимолияти касрӣ (норасогии) маблағ дар ягон сол ва чун нисбати даромад бар харо ҷот дар давраи тарифии гузашта.

 • 2016-05-30Ахмедов Бахром

  Асосҳои иқтисодии фаъолияти ширкати суғуртавӣ

  Қобилияти пардохтпазирии ширкати суғуртавӣ бештар аз фаъолияти иқтисодии дуруст ба роҳ мондашуда вобаста аст. Дар шароити бозоргонӣ фаъолияти ширкатҳои суғуртавӣ ба ду намуд - суғуртавӣ ва ти ҷоратӣ тақсим мешавад. Мақсади фаъолияти суғуртавии суғуртакунанда ин таъмин кардани ҳимояи суғуртавии шахсони ҳуқуқӣ ва воқеии ба он эҳтиё ҷманд мебошад.

 • 2016-05-30Ахмедов Бахром

  Мафҳуми қобилияти пардохтпазирии суғуртакунанада

  Қобилияти пардохтпазирии суғуртакунанада маънои қобилияти бешубҳаи ўро барои и ҷро кардани ўҳдадориҳо оид ба пардохти маблағи суғуртавӣ, ё ба ҷуброни суғуртавӣ ба суғурташаванда ё шахси суғурташуда аз рўи шартномаи суғуртаро дорад. Маҳз қобилияти пардохтпазирии ширкати суғуртавӣ объекти асосии Назорати давлатии суғуртавӣ аз болои фаъолияти суғуртавӣ мебошад.

 • 2016-05-30Ахмедов Бахром

  Кифоягии пардохти суғуртавӣ

  Қаблтар мо қайд кардем, ки маблағи аз рўи даъвоҳо пардохтшаванда аз омилҳои гуногун – намуди суғурта, кифоягии пардохт ва истифодаи шартҳои меъёрӣ вобаста аст. Мо ҳолати аз намуди суғурта вобаста буданро дида баромадем, акнун ба ду омили дигар мегузарем.

 • 2016-05-30Ахмедов Бахром

  Танзими ихтилофҳо

  Аксарияти даъвоҳо зуд қонеъ гардонда мешаванд ва ҳам суғуртакунанда, ҳам суғуртакунонанда қаноатманд мегарданд. Аммо мутаассифона, ҳанўз қисми хурди ҳолатҳое боқӣ мемонанд, ки доир ба онҳо баҳсҳо ва ихтилофот пайдо шуда, барои тамоми кори суғурта ҳамчун амали зиддирекламавӣ хизмат мекунанд.

 • 2016-05-30Ахмедов Бахром

  Қонеъ кардани даъвоҳо

  Баъди ба ширкати суғурта дар бораи даъвоҳо хабар расидан, тарафҳо ўҳдадориҳои худро и ҷро намуда, ба марҳилаи охирини кор - пардохти ҷуброн аз рўи даъвоҳо шуруъ мекунанд. Маблағе, ки бояд пардохта шавад, аз бисёр омилҳо, ба монанди намуди суғурта, кифоягии пардохт ва татбиқи шартҳое, ки ин маблағро ба меъёр медароранд, вобаста мебошад.

 • 2016-05-30Ахмедов Бахром

  Коркарди даъвоҳо

  Ба аксари даъвоҳо шўъбаи махсуси ширкати суғурта назорат мекунад. Исбот кардани зарар дидани он, аз хатари дар шартномаи суғурта ба назар гирифташуда ба зиммаи суғурташаванда меафтад, ки дар аксар ҳолатҳо варақаи даъвоҳоро пур мекунад. Суғурташуда инчунин бояд ҳа ҷми зарарро исбот кунад (ба истинои ҳодисаҳое, ки бо суғуртаи ҳаёт, суғурта аз ҳодисаҳои фо ҷиавӣ ва масъулият вобастаанд).

 • 2016-05-30Ахмедов Бахром

  Тартиб ва шартҳои пардохти суғуртавӣ (Баррасии даъвоҳо)

  Даъвоҳо барои ҷуброни зарар ин нати ҷаи воқеии эҳсосшавандаи суғурта мебошанд. Мо дар бораи оромии рўҳӣ, амният, аз ғаму андўҳ озод будан бисёр сухан рондем, аммо аксарияти одамон ба самаранокии суғурта аз рўи он баҳо медиҳанд, ки идоракунӣ ва ҷуброни даъвоҳо чӣ тавр амалӣ мегарданд.

 • 2016-05-30Ахмедов Бахром

  Суғурати амволӣ ва хусусиятҳои он

  Суғуртаи амволӣ ин системаи муносибатҳои суғурташаванда ва суғуртакунанда оид ба расондани хизмати суғурта ба суғурташаванда мебошад, вақте ки ҳифзи манфиати амволии вай ба соҳибӣ, истифода ва ихтиёрдории амвол алоқаманд бошад. Бинобар ин суғурташавандагони суғуртаи амволӣ шахсони ҳуқуқӣ ва ё шахсони воқеие буда метавонанд, ки манфиатҳои амволии онҳо ба соҳибӣ, истифода ва ихтиёрдории амвол алоқаманд аст.

 • 2016-05-30Ахмедов Бахром

  Хусусият ва намудҳои суғуртаи шахсӣ

  Суғуртаи шахсӣ - соҳаи суғуртаи ҳифзи манфиатҳои амволии шаҳрвандонро таъминкунандаест, ки бо эҳтимолияти фаро расидани марги шаҳрвандон, фавти сарпараст ё аъзои оила, ё ки аз даст додани саломатӣ, ки маъмулан боиси паст шудани сатҳи даромади оилавӣ мегардад, зич алоқаманд мебошад. Суғуртаи шахсӣ, инчунин саъю кушиши шаҳрвандонро оид ба доштани пасандозҳои оилавӣ бо мақсади таъмини даромади моддӣ инъикос менамояд.

 • 2016-05-28Ахмедов Бахром

  Тансифи намудҳои суғурта аз нуқтаи назари хусусияти ҳисоби меъёри холис

  Тансифи умумии дар боби пешина дида баромадашудаи намудҳои суғурта ба хусусияти ҳодисаҳо ва ба амволи суғурташаванда алоқаманд мебошад. Баъзе аз ин хусусиятҳо ба тарзҳои коркарди меъёри холис таъсири ҷиддӣ мерасонанд. Ҳамаи намудҳои суғуртаро аз нуқтаи назари хусусияти ҳисоби меъёри холис ба ду гурўҳ тақсим намудан мумкин аст: суғуртаи шахс (ҳает) ва намудҳои таваккалии суғурта.

 • 2016-05-28Ахмедов Бахром

  Шартҳои умумии мукофоти суғуртавӣ

  Мувофиқи назарияи хавф андозаи пардохт оид ба шартномаҳои муайяни суғуртавӣ бузургии тасодуфӣ мебошад. Аз ин рў, маблағи пардохт оид ба ҳамаи шартномаҳои суғуртавӣ ҳам метавонад бузургии тасодуфӣ бошад. Ин маънои онро дорад, ки дар доираи аз 0 (сифр) то маблағи калонтарини пардохтшаванда вай метавонад қиммати дилхоҳро, ки ба ма ҷмўи маблағи суғуртавии ҳамаи намудҳои шартномаҳо баробар аст, қабул намояд.

 • 2016-05-28Ахмедов Бахром

  Хусусият ва шартҳои умумии ҳисоби мукофоти суғуртавӣ

  Шартномаи суғурта дар худ созиши дутарафаро та ҷассум менамояд, ки мувофиқи он суғурташаванда аъзоҳаққӣ мепардозад ва суғуртакунанда ўҳдадор мешавад, ки ҳангоми сар задани ҳодисаи дар шартномаи суғурта нишон додашуда маблағи (талофии) суғуртавиро пардохт намояд.

 • 2016-05-28Ахмедов Бахром

  Мукофоти суғуртавӣ ҳамчун сарчашмаи маблағтаъминкунии фаъолияти ширкатҳои суғуртавӣ

  Мукофоти суғуртавӣ ин маблағест, ки суғурташавандагон барои суғуртакунӣ ба суғуртакунандагон вобаста ба бастаи (портфели) суғуртавӣ ва маблағи суғуртавӣ мувофиқи қонун ё шартномаи суғурта мепардозанд. Шартҳо ва мўҳлатҳои пардохти мукофоти суғуртавиро суғуртакунанда ва суғурташаванда ҳангоми бастани шартномаи суғуртавӣ муқаррар менамоянд.

 • 2016-05-28Ахмедов Бахром

  Таркиб ва сохти тарифҳои суғуртавӣ

  Меъёри тарифӣ – нархи таваккали суғуртавӣ ва дигар харо ҷотҳо, ифодаи мутаносиби пулии ўҳдадориҳои суғуртакунанда тибқи шартномаи суғуртавии басташуда мебошад. Ҳисоби меъёри тарифӣ бо ёрии ҳисобҳои актуарӣ гузаронида мешавад. Ма ҷмўи меъёрҳои тарифӣ - тариф (тарифа) номида мешавад.

 • 2016-05-28Ахмедов Бахром

  Муайян намудани нархи ҳифзи моли махсус - хизмати суғуртавӣ

  Арзиши истеъмолии хизматрасонии суғуртавӣ аз таъмини ҳифзи суғуртавӣ иборат мебошад. Дар ҳолати ба вуқўъоии ҳодисаҳои суғуртавӣ ин ҳифзи суғуртавӣ шакли подошии суғуртавӣ, рўйпўш намудани товони зарари ба шахси суғурташуда расидаро мувофиқи шартномаи суғуртавӣ дар худ та ҷассум менамояд.

 • 2016-05-28Ахмедов Бахром

  Мавфҳум, моҳият ва мазмуни ҳисобҳои актуарӣ дар фаъолияти суғуртавӣ

  Ҳисобҳои актуарӣ ин усулҳои риёзӣ ва омории тадқиқоти ташаккулёбии нати ҷаҳои суғурта ва тарифҳои суғуртавӣ аз рўи намудҳои суғурта мебошад. Методологияи ҳисобҳои актуарӣ ба назарияи эҳтимолият, назарияи ададҳои калон, истифодаи омори риёзӣ ва тадқиқотҳои демографӣ асос ёфтааст

 • 2016-05-28Ахмедов Бахром

  Иваз кардани суғурташаванда дар шартномаи суғурта

  Дар ҳолати вафоти суғурташавандае, ки шартномаи суғуртаи моликият бастааст, ҳуқуқ ва ўҳдадориҳои суғурташаванда ба шахсе мегузарад, ки моликияти мазкурро аз рўи тартиби меросхўрӣ қабул намудааст. Дар ҳолатҳои дигари иваз намудани суғурташаванда ҳуқуқ ва ўҳдадориҳои ў бо розигии суғурташаванда ба соҳибмулки нав мегузарад, масалан, ҳангоми фурўхтани моликият дар вақти эътибор доштани шартномаи суғурта ва ғайра.

 • 2016-05-28Ахмедов Бахром

  Ўҳдадориҳои суғуртакунанда ва суғурташаванда мувофиқи шартномаи суғурта

  Ҳангоми аз ҷониби суғуртакунанда андешидани чораҳое, ки хавфи фарорасии ҳолати суғуртавӣ ва ҳа ҷми зиёни имконпазирро ба моликияти суғурташаванда кам менамоянд, ё худ ҳангоми зиёд шудани арзиши воқеии он, аз рўи аризаи суғурташаванда бо назардошти ин ҳолатҳо шартномаи суғуртаро аз нав бандад;

 • 2016-05-28Ахмедов Бахром

  Мазмуни шартномаи суғурта

  Суғурташаванда дар аризаи худ дар бораи хоҳиши бастани шартномаи суғурта маълумот дода, нишон медиҳад, ки ў маҳз чиро ва ба кадом маблағ суғурта менамояд. Ба ғайр аз ин, ў тасдиқ менамояд, ки бо қоидаҳо ва шартҳои суғурта шиносида шудааст ва тамоми маълумоти ба суғуртакунанда барои муайян намудани ҳа ҷми масъулияти суғуртавӣ зарурро нишон медиҳад. Дар ин ҳангом бояд принсипи бови ҷдонии комил риоя шавад.

Реклама

Загрузка...