TOP-10

Табрикот ба дӯст «Зодрӯз муборак!»

Табрикот «Зодрӯз муборак!»

Тавсифнома (Характеристика)

КОНСТИТУТСИЯИ (САРҚОНУНИ) ҶУМҲУРИИ ТОҶИКИСТОН

ТАРҶУМАИ ХОЛ

Табрикот ба падар «Зодрӯз муборак!»

Табрикнома ба 8 март

Китоби Тоҷикон. Б.Ғафуров

Максад, вазифа  ва накши фалсафа дар чомеа

Пайдоиши пул, зарурат ва моҳияти он

Новые лекции

Загрузка...

 • 2017-10-13Алишер Фозилов

  Имлои нидо

  51) Якҷо навишта мешаванд:
  Нидоҳо ва калимаҳои модалии зерин: дареғо, Илоҳо, Худоё, ҳайфо, раве, хезе, гурезе ва ғ.

 • 2017-10-13Алишер Фозилов

  Имлои ҳиссача

  48) Якҷо навишта мешаванд: Ҷузъҳои ҳиссача ва калимаҳои модалии рехтаи навъи зерин: кошки, бигузор (бигзор), мабодо, даркор ва ғ.

 • 2017-10-13Алишер Фозилов

  Имлои пайвандак

  45) Якҷо навишта мешаванд:
  а) пайвандакҳои мураккаб: балки, агарчи (гарчи), азбаски (баски), вагарна (варна), чунки ва ғ.;

 • 2017-10-13Алишер Фозилов

  Имлои пасоянд

  42) Якҷо навишта мешавад:
  Пасоянди - ро: Ватанро бояд дӯст дошт. Мо меҳмононро пешвоз гирифтем ва ғ.

 • 2017-10-13Алишер Фозилов

  Имлои пешоянд

  40) Ҷудо навишта мешаванд:
  а) пешоянд дар робита бо калимаҳои мустақилмаъно: аз сафар баргаштан, аз ӯ пурсидан, ба бозор рафтан, бар бом баромадан, бо дӯст нишастан, аз чор се ҳисса, дар бар гирифтан, аз ёд кардан, барои рафиқ, ҷуз модар (касе нозбардори фарзанд нест) ва ғ.;

 • 2017-10-13Алишер Фозилов

  Имлои зарф

  37) Якҷо навишта мешаванд:
  а) зарфҳое, ки бо пешвандҳои ба-, бо-, бар-, бе-, дар-, но- ва то- сохта шудаанд: баногоҳ, бакуллӣ, бодиққат, бомуваффақият, ботафсил, бар-вақт, барқасд, бемаврид, дарҳол, дарвоқеъ, ногоҳ, торафт ва ғ.;

 • 2017-10-13Алишер Фозилов

  Имлои феъли ҳол

  34) Якҷо навишта мешаванд:
  Ҷузъҳои феъли ҳол бо пасванди –он (-ён): бозикунон, навозишкунон, сӯҳбаткунон, рақскунон, сурудгӯён ва ғ.

 • 2017-10-13Алишер Фозилов

  Имлои сифати феълӣ

  33) Якҷо навишта мешаванд:
  а) сифатҳои феълии замони ҳозира бо пасванди -анда: хатмкунанда, ҷавобдиҳанда, нишондиҳанда, пешбаранда ва ғ.;

 • 2017-10-13Алишер Фозилов

  Имлои феъл

  31) Якҷо навишта мешаванд:
  а) пешвандҳои феълии дар-, бар-, фар- (фур-), во-, боз-: даромадан, баромадан, бархостан, баргаштан, фаромадан (фуромадан), вохӯрдан, бозгаштан ва ғ.;

 • 2017-10-13Алишер Фозилов

  Имлои ҷонишин

  28) Якҷо навишта мешаванд:
  а) ҷонишинҳои сохта: ҳамин, ҳамон, ҳамчунин, ҳамчунон, ҳамдигар ва ғ.;

 • 2017-10-13Алишер Фозилов

  Имлои шумора

  25) Якҷо навишта мешаванд:
  а) пасвандҳои шумораи тартибӣ -ум (-юм), -умин (-юмин): сеюм, сеюмин, панҷум, панҷумин, даҳум, даҳумин, шастусеюм, шастусеюмин ва ғ.;

 • 2017-10-13Алишер Фозилов

  Имлои сифат

  22) Якҷо навишта мешавад:
  а) пешвандҳои сифатсози ба-, бар-, бе-, бо-, но-, то-: бомаърифат, бофаросат, бомаслиҳат, баркамол, бебунёд, ноором, ношинос, тоалифбо ва ғ.;

 • 2017-10-13Алишер Фозилов

  Имлои исм

  15) Исмҳои навъи зерин ду тарзи навишт доранд:
  а) як гурӯҳ исмҳое, ки дар анҷом ҳамсадои ҳ доранд: роҳ-раҳ, чоҳ-чаҳ, моҳ-маҳ, коҳ-каҳ, рӯбоҳ-рӯбаҳва ғ.;

 • 2017-10-13Алишер Фозилов

  Имлои ҳамсадоҳо

  8) Ҳарфи ж дар се мавқеъ навишта мешавад: жола, жарф, жӯлида, лағжидан, нажод, пажӯҳиш, аждаҳо, жож ва ғ.

Реклама

Загрузка...