Маводҳои Дарсӣ (тоҷикӣ) DURAHSHON.RU

TOP-10

Табрикот ба дӯст «Зодрӯз муборак!»

Тавсифнома (Характеристика)

Табрикот «Зодрӯз муборак!»

Табрикот ба падар «Зодрӯз муборак!»

КОНСТИТУТСИЯИ (САРҚОНУНИ) ҶУМҲУРИИ ТОҶИКИСТОН

Табрикнома ба 8 март

ТАРҶУМАИ ХОЛ

Китоби Тоҷикон. Б.Ғафуров

Максад, вазифа  ва накши фалсафа дар чомеа

Пайдоиши пул, зарурат ва моҳияти он

Новые лекции

Загрузка...

 • 2019-09-17Ахмедов Бахром

  Истеҳсолот, шакл ва хусусиятҳои он (ИСТЕҲСОЛОТ, ШАКЛ ВА ОМИЛҲОИ ОН)

  Дар адабиёти муосири иқтисодӣ таҳти истеҳсолот ҷараёни муттасили ҳамгироӣ ва истифодаи захираҳои маҳдуди иқтисодӣ ва дар ин асос ба вуҷуд овардани неъматҳои иқтисодию ғайрииқтисодӣ, хадамот ва қонеъ гардонидани тақозои беинтиҳои инсон фаҳмида мешавад.

 • 2019-09-17Ахмедов Бахром

  Раванди истеҳсолот ва таркиби он (ИСТЕҲСОЛОТ, ШАКЛ ВА ОМИЛҲОИ ОН)

  Истеҳсолот бидуни ҷомеаи инсонӣ имконнопазир аст. Инсон низ бе истеҳсолот вуҷуд дошта наметавонад. Инсон барои муозин нигоҳ доштан ва барқарор кардани воситаҳои зарурии ҳаёти худ, эҳтиёҷ ба неъматҳои гуногун - мол, маҳсулот, сару-либос, хонаю ҷой, хӯрока, пӯшока, доруворӣ, воситаи нақлиёт, асбобу анҷоми рӯзгор ва ғайра дорад.

 • 2019-09-17Ахмедов Бахром

  Тавсифи фанни назарияи иқтисод (НАЗАРИЯИ ИҚТИСОД, ЗАМИНАҲОИ ГУСТАРИШ ВА ТАҲАВВУЛИ ОН)

  Илми иқтисод, алалхусус назарияи иқтисод дар ҷараёни инкишоф ва таҳаввули худ, давраву зинаҳои тӯлонии таърихро аз сар гузаронидааст. Падидаҳову андешаҳои нахустини он ҳанӯз дар асри IХ-Х пеш аз солшу-мории мо, аз ҷониби мутафаккирони мамоликҳои Бостони Юнон, Чин, Ҳинд, Рим, Шарқ оиди тарзу услуб ва қоидаву қонунҳои гуногуни хонадо-рию хоҷагидорӣ мавриди баҳсу мунозира қарор доштанд.

 • 2019-09-17Ахмедов Бахром

  Танзими давлатии бозор, вазифа ва хусусиятҳои он (АСОСҲОИ ХОҶАГИҲОИ БОЗОРӢ)

  Чӣ тавре аз таҳлили мавзӯъҳои гузашта бармеояд, бозор аз ҷиҳати сохт ва мазмуни ботинӣ худ аз худ арзи вуҷуд дошта наметавонад. Ҷавҳари марказии бозорро унсурҳои худи он (истеҳсолкунанда, фурӯшанда, харидор), механизми таҳриқдиҳандаи он (тақозо, арза, нарх, рақобат), зерсохти бозор (бирҷа, музоида...), шакл ва намудҳои гуногуни он ташкил медиҳад.

 • 2019-09-17Ахмедов Бахром

  Шакл ва намудҳои бозор

  Бозор дорои таркиб ва низоми мураккаб буда, тамоми ҷанбаҳои иқтисодиро фаро мегирад. Таркиби (сохтори) бозор ҳамчун ҷузъи муҳимтарини низоми иқтисодӣ, тибқи хусусиятҳои моликият, фаъолияти хоҷагидории субъ-ектҳои иқтисодӣ, хусусиятҳои ташаккули муомилоти молию пулӣ, сатҳ ва дараҷаи ғайридавлатикунонӣ, шакл ва намудҳои бозор, алалхусус савдо ва ғайра муайян карда мешавад.

 • 2019-09-17Ахмедов Бахром

  Бозор, шароит ва принсипҳои ташкили он (АСОСҲОИ ХОҶАГИҲОИ БОЗОРӢ)

  Башарият то бунёд ва ташаккул ёфтани бозор, таи ҳазорсолаҳо дар иҳотаи хоҷагидории инфиродӣ (натуралӣ) ҳаёт ба сар бурдааст. Дар доираи ин тамсилаи хоҷагидорӣ, маҳсулот ва неъматҳо барои қонеъ гардонидани талаботи дохилихоҷагӣ, дар асоси тақсими баробарии маҳсулоти истеҳсол-кардашуда сурат мегирифт.

 • 2019-09-17Ахмедов Бахром

  Вазифа ва муомилоти пул (АСОСҲОИ ХОҶАГИҲОИ БОЗОРӢ)

  Моҳияти пул дар иҷрои вазифа (функсия)-ҳои он баръало намоён мегардад. Илми муосири иқтисод пулро на аз нуқтаи назари моҳият - эквиваленти ҳамаи молҳо, балки аз нигоҳи амалия, нақшу вазифаи он дар бозор қадр мекунад.

 • 2019-09-17Ахмедов Бахром

  Мол ва ҷанбаҳои асосии он (АСОСҲОИ ХОҶАГИҲОИ БОЗОРӢ)

  Мол, эҳёву ташаккул ва таҳаввули он, мустақиман бо хусусиятҳои хоҷагиҳои ҷамъиятӣ вобаста мебошад. Дар шароити хоҷагиҳои натуралӣ аз сабаби маҳдуд будани доираи хоҷагиҳо ва бозор неъматҳои моддӣ дар шакли маҳсулот мубодила (додугирифт) карда мешаванд.

 • 2019-09-17Ахмедов Бахром

  Неъмат - мояи асосии истеҳсолоти молӣ (АСОСҲОИ ХОҶАГИҲОИ БОЗОРӢ)

  Неъмат заминаи айнии бунёду ташаккул ва унсури муҳимтарини банизомдарории истеҳсолоти молӣ мебошад. Дар мояи он маҳсулот ва мол таркиб ёфта, истеҳсолоти молии оддию капиталистӣ густариш меёбад. Мафҳуми неъмат, мантиқан пеш аз хоҷагиҳои натуралӣ (молӣ), дар давраи низоми иқтисоди суннатӣ ба миён омада, то кунун истифода карда мешавад.

 • 2019-09-17Ахмедов Бахром

  Тамсилаҳои кунунии истеҳсолоти молӣ (бозорӣ) (АСОСҲОИ ХОҶАГИҲОИ БОЗОРӢ)

  Дар шароити ҳозираи истеҳсолоти молии капиталистӣ, дар кулли ҳавзаҳои иқтисод, дар шаклу намудҳои гуногун: картел, индикат, трест, консерн, ширкатҳову корпоратсияҳо, конгломератҳову ширкатҳои саҳҳо-мию фармомиллатӣ ташкил ёфта, самт ва равиши рушди иқтисоди мамла-катро муайян месозанд

Реклама

Загрузка...