TOP-10

Табрикот ба дӯст «Зодрӯз муборак!»

Тавсифнома (Характеристика)

Табрикот «Зодрӯз муборак!»

Табрикот ба падар «Зодрӯз муборак!»

КОНСТИТУТСИЯИ (САРҚОНУНИ) ҶУМҲУРИИ ТОҶИКИСТОН

Табрикнома ба 8 март

ТАРҶУМАИ ХОЛ

Китоби Тоҷикон. Б.Ғафуров

Максад, вазифа  ва накши фалсафа дар чомеа

Пайдоиши пул, зарурат ва моҳияти он

Новые лекции

Загрузка...

 • 2016-09-20Алишер Фозилов

  Принсипҳои маркетинг

  Яке аз принсипҳои маркетинг сегментатсиякунӣ (ба қисмҳо ҷудо кардан) ба ҳисоб меравад. Сегментатсия-ин дар бозорҳои фурўш аз тарафи истеҳсолкунанда ошкор сохтани гурўҳи истеъмолкунандагони аз бисёр ҷиҳат мувофиқ мебошад.

 • 2016-09-20Алишер Фозилов

  Маркетинг ҳамчун назарияи бозории менеҷмент

  Тарафҳои ба идоракунии хоси маркетингро дида баромада онро ҳамчун назарияи бозории менеҷмент муайян менамоянд.Дар инҷо Теодор Левитро ба хотир овардан айни мудаост, Мақсади асосии манеҷмент на дар истеҳсоли мол, балки дар «истеҳсолот» ва «такрористеҳсолкуни» истеъмолкунандагони ин мол аст.

 • 2016-09-20Алишер Фозилов

  Моҳият, мазмун ва принсипҳои маркетинг

  Маркетинг аз калимаи англиси market - бозор пайдо шудааст. Назар ба бозор мафхуми маркетинг мазмуни васеъ ва чукуртар дорад. Маркетингро хамчун системаи мукаммали ташкил ва идоракунии фаъолияти бохаракати ширкат тасвир намудан лозим аст.

 • 2016-05-05Ахмедов Бахром

  Тадқиқотҳои маркетинги

  Тадқиқотҳои маркетинги– ин низоми омузиши ҳамачонибаи ташкили истеҳсолот ва фуруши молу хизматрасониҳо мебошад, ки ба конеъсозии талаботҳои муайян ва гирифтани фоида дар асоси омузиш ва пешгуии бозор равона карда шудааст.

 • 2016-04-29Ахмедов Бахром

  Макромухити маркетинги

  Макромуҳити маркетингӣ. Макро муҳити маркетингӣ гуфта, ин гурўҳи омилҳои танзимшавандаеро меноманд, ки ба унсурҳои низоми маркетингӣ бавоситаи унсурҳои микромуҳити он, таъсири худро мерасонад.

 • 2016-04-29Ахмедов Бахром

  Татқиқотбарии маркетинг ва зарурияти он дар шароити муосир

  Маълумот – ин факту ракамҳои омории корҳонаю ташкилотҳо мебошад. Мисол: ракамҳои омории корҳона оиди фуруш дар соли 2004 2,600 хазор сомони, соли 2005 – 2,750 хазор сомони; соли 2006 — 3,240 хаз. сомони ташкил намудааст. Ин факат раками ҳоли бе ягон тахлил ва омузиш, ки мо онҳоро маълумот меномем.

 • 2016-04-22Ахмедов Бахром

  Мохият ва мақсади маркетинг

  Дар адабиёт мафҳумҳои гуногуни маркетинг оварда мешаванд. Худи ибораи «маркетинг» аз калимаи англисии «market» (бозор) гирифта шуда, фаъолият дар соҳаи бозор ва фурўшро мефаҳмонад. Зери мафҳуми маркетинг дар аввал фурўш ва ҳавасмандкунӣ, сипас- омўзиши талаботи бозор фаҳмида мешуд, зеро пештар шиори асосӣ «фурўхтани тамоми чизи истеҳсолшуда» ба ҳисоб мерафт.

 • 2016-04-22Ахмедов Бахром

  Принсипҳои маркетинг

  Яке аз принсипҳои маркетинг сегментатсиякунӣ (ба қисмҳо ҷудо кардан) ба ҳисоб меравад. Сегментатсия-ин дар бозорҳои фурўш аз тарафи истеҳсолкунанда ошкор сохтани гурўҳи истеъмолкунандагони аз бисёр ҷиҳат мувофиқ мебошад. Он имкон медиҳад самаранокӣ ва мақсаднокии амалиётҳо зиёд гардида, инчунин шиддатнокии рақобат паст гардонида шавад.

 • 2016-04-22Ахмедов Бахром

  Чорабиниҳои маркетинги

  Идоракунии маркетинг мазмуни идоракунии тақозои (талаботи) харидоронро дорад. Аз ин ҷо ҳар як ташкилот дараҷаи дилҳоҳи тақозои харидоронро ба моли худ муайян намуда, бо тақозои ҳақиқӣ муқоиса менамояд, дар марҳилаҳои гуногуни инкишофи тақозо ба ҳар як ҳолати вай мувофиқ намуда чорабиниҳои маркетингиро мегузаронад.

 • 2016-04-22Ахмедов Бахром

  Банду басти бозор ва интиҳоби бозори ба мақсад мувофиқ

  Одатан фикру мулоҳизаҳои ширкат дар бораи бо моли худ ба ягон бозори мушаххас дохил шудан, бо иттилоотҳои бозорӣ асоснок ва пурқувват карда мешавад. Аз ин сабаб вазифаи аниқ намудани ҳаҷми тақозои харидорон, ки дар назди ширкат истодааст бояд иҷро карда шавад. Самтҳои асосии омўхтани тақозои (талаботи) харидорон чунин аст

 • 2016-04-22Ахмедов Бахром

  Мафхумҳои асосии маркетинги инноватсионӣ

  Пайдоиши маркетинги инноватсионӣ тақозои замон аст. Равандҳои инноватсионӣ ва корбасти онҳо дар мавод ва техникаи нав асоси тараққиёти иқтисодии ҳар як корҳона ба ҳисоб мераванд. Равандҳои инноватсионии ҳозиразамон ниҳоят мушкиланд. Рақобати ширкатҳои мустақиле, ки дар таъсир ва корбасти мавод манфиат доранд, ҳоси иқтисоди бозорӣ аст.

 • 2016-04-22Ахмедов Бахром

  Рақобатпазирӣ ва сифат дар стратегияи маркетинг

  Масъалаи сифат ва рақобатпазирии маҳсулот дар ҷаҳони имрўза характери ҳамаҷонибаро дорад. Аз он ки ин масъала то кадом андоза бо муваффақият ҳал мешавад, ба ҳаёти иқтисодию иҷтимоии ҳамагуна давлатҳо, амалан ҳамагуна истеъмолкунандагон вобастагии калон дорад.

 • 2016-04-22Ахмедов Бахром

  Нарх ва нархгузорӣ дар маркетинг

  Асосан, ҳар як мол ба миқдори муайяни моле иваз карда мешавад, ки воситаи мубодилаи молҳои гуногун аст (масалан-пул). Пас, нарх ифодакунандаи миқдори муайяни пул аст, ки барои хуқуқи истифодаи моли дигар ҳамчун моликият дода мешавад.

 • 2016-04-22Ахмедов Бахром

  Сабабҳои пайдошавии ахбори маркетинги ва мохияти он

  Дар асри Х1Х дар Аврупои Ғарбӣ ва Амрикои Шимолӣ – минтақаҳои аз ҷиҳати иқтисодӣ ва ҳоҷагидорӣ пешрафтатарини он замон, бисёр корҳонаҳо хурд буданд ва коргарони онҳо шахсан муштариёнашонро медонистанд.

Реклама

Загрузка...