Маводҳои Дарсӣ (тоҷикӣ) DURAHSHON.RU

TOP-10

Табрикот ба дӯст «Зодрӯз муборак!»

Табрикот «Зодрӯз муборак!»

Тавсифнома (Характеристика)

КОНСТИТУТСИЯИ (САРҚОНУНИ) ҶУМҲУРИИ ТОҶИКИСТОН

ТАРҶУМАИ ХОЛ

Табрикот ба падар «Зодрӯз муборак!»

Табрикнома ба 8 март

Китоби Тоҷикон. Б.Ғафуров

Максад, вазифа  ва накши фалсафа дар чомеа

Пайдоиши пул, зарурат ва моҳияти он

Новые лекции

Загрузка...

 • 2019-09-17Ахмедов Бахром

  Гуногуншаклии моликият дар шароити бозор (МОЛИКИЯТ - АСОСИ НИЗОМҲОИ ИҚТИСОДӢ)

  Аз нуқтаи назари субъекту объекти моликият ва истифодаи "дастаи ҳуқуқ" моликият пеш аз хоҷагиҳои молӣ (бозорӣ) ба вуқӯъ пайвастааст. Амиқ гаштани тақсими ҷамъиятии меҳнату таҳсис, густариши бозор ва тақозою арза барои бунёд гаштан ва ташаккул ёфтани шаклҳои гуногуни моликият замина гузоштаанд.

 • 2019-09-17Ахмедов Бахром

  Ҷанбаҳои иқтисодӣ ва ҳуқуқии моликият (МОЛИКИЯТ - АСОСИ НИЗОМҲОИ ИҚТИСОДӢ)

  Чи тавре, ки қайд карда гузаштем, тайи зиёда аз 70 сол дар адабиёти марксистӣ ба ҳайси объекти моликият - воситаҳои истеҳсолот ва ашёҳои истеъмолӣ тавсия карда шудаанд. Ин тарзи маънидодкунии объекти моликият дар шароити ҳозира, вобаста ба дигар шудани нақш ва мақоми худи воситаҳои истеҳсолот (бавуҷудоии техникаю технологияи нав, автоматикунонии ҷараёнҳои истеҳсолот, истифодаи компютерҳо ва ғайра)

 • 2019-09-17Ахмедов Бахром

  Тавсифи фаъолияти хоҷагидории инсон (ИСТЕҲСОЛОТ, ШАКЛ ВА ОМИЛҲОИ ОН)

  Инсон ва ҳаёту зиндагонии он, чи аз нуқтаи назари биологӣ, чӣ иқтисодиву иҷтимоӣ ва моддиву маънавӣ, аз оғози тавлид то кунун объекти махсуси таҳлил ва таҳқиқи илмҳои гуногун қарор дорад. Назарияи иқтисод инсонро фақат аз нуқтаи назари фаъолияти хоҷагидорӣ тадқиқ мекунад.

 • 2019-09-17Ахмедов Бахром

  Омилҳои истеҳсолот, шакл ва хусусиятҳои онҳо (ИСТЕҲСОЛОТ, ШАКЛ ВА ОМИЛҲОИ ОН)

  Чи тавре, ки аз саволҳои пешин маълум гашт, барои тавлиди неъматҳои иқтисодӣ, пеш аз ҳама, ҳалли масъалаи чи бояд ва чи қадар истеҳсол кард? ба миён меояд. Ин аз он шаҳодат медиҳад, ки дар доираи истеҳсолот бояд омилҳои муайяне мавҷуд бошанд, то ки ин масъалаҳои умдаи иқтисод ҳалли худро ёбанд.

 • 2019-09-17Ахмедов Бахром

  Истеҳсолот, шакл ва хусусиятҳои он (ИСТЕҲСОЛОТ, ШАКЛ ВА ОМИЛҲОИ ОН)

  Дар адабиёти муосири иқтисодӣ таҳти истеҳсолот ҷараёни муттасили ҳамгироӣ ва истифодаи захираҳои маҳдуди иқтисодӣ ва дар ин асос ба вуҷуд овардани неъматҳои иқтисодию ғайрииқтисодӣ, хадамот ва қонеъ гардонидани тақозои беинтиҳои инсон фаҳмида мешавад.

 • 2019-09-17Ахмедов Бахром

  Раванди истеҳсолот ва таркиби он (ИСТЕҲСОЛОТ, ШАКЛ ВА ОМИЛҲОИ ОН)

  Истеҳсолот бидуни ҷомеаи инсонӣ имконнопазир аст. Инсон низ бе истеҳсолот вуҷуд дошта наметавонад. Инсон барои муозин нигоҳ доштан ва барқарор кардани воситаҳои зарурии ҳаёти худ, эҳтиёҷ ба неъматҳои гуногун - мол, маҳсулот, сару-либос, хонаю ҷой, хӯрока, пӯшока, доруворӣ, воситаи нақлиёт, асбобу анҷоми рӯзгор ва ғайра дорад.

 • 2019-09-17Ахмедов Бахром

  Тавсифи фанни назарияи иқтисод (НАЗАРИЯИ ИҚТИСОД, ЗАМИНАҲОИ ГУСТАРИШ ВА ТАҲАВВУЛИ ОН)

  Илми иқтисод, алалхусус назарияи иқтисод дар ҷараёни инкишоф ва таҳаввули худ, давраву зинаҳои тӯлонии таърихро аз сар гузаронидааст. Падидаҳову андешаҳои нахустини он ҳанӯз дар асри IХ-Х пеш аз солшу-мории мо, аз ҷониби мутафаккирони мамоликҳои Бостони Юнон, Чин, Ҳинд, Рим, Шарқ оиди тарзу услуб ва қоидаву қонунҳои гуногуни хонадо-рию хоҷагидорӣ мавриди баҳсу мунозира қарор доштанд.

Реклама

Загрузка...