Маводҳои Дарсӣ (тоҷикӣ) DURAHSHON.RU

Новые лекции

Загрузка...

 • 2018-09-20Ахмедов Бахром (ADMIN)

  Ташаккуловари ва истифодабарии фоида дар корхонаҳои савдо

  Пайдоиш ва амал намудани молия ба таври объективӣ бо қонунҳои инкишофи ҷамъият муайян карда мешавад, ки ба он дар зиннаи муайяни мавҷудият соҳаи махсуси муносибатҳои тақсимотӣ зарур шуд, ки қонеъгардонии болосохти сиёсиро ба воситаҳои пулӣ таъмин намояд. Таърихан молия дар давраи пойдоршавии муносибатҳои молию – пулӣ ва пайдоиши давлат ба миён омад.

 • 2016-12-19Фозилов Алишер

  Сущность феномена "фирменная марка" (брэнд): к онтологии маркетинга

  Онтология маркетинга, в особенности вопрос, в чем именно мы видим предмет продукта и фирменной марки, является все еще в значительной степени неисследованной. Онтологический статус фирменной марки переносит на нее отношения с обозначенными ею продуктами. В идеалистическом понимании фирменная марка суть относящиеся к восприятию или познавательному действию поступки потребителя, группируемые названием «осведомленность о марке», или "образ марки" как учредившие существования марки таким образом, чтобы, как понимает идеализм, средства маркетингового комбинирования могли инициировать нужные умственные установки и ориентиры.

 • 2016-12-19Фозилов Алишер

  Маркетинг в некоммерческой сфере: теоретический аспект

  В последние годы в Росcии наблюдается расширение проникновения элементов маркетинга в сферу некоммерческой деятельности. Очевидно, что такая практика не носит систематического целенаправленного характера, а скорее является результатом интуитивных эпизодических инициатив руководителей некоммерческих субъектов.

 • 2016-12-08Фозилов Алишер

  Таърихи Сиёсии Осиёи Миёна Дар Асри VI - Ибтидои Асри V Пеш Аз Милод

  Пайдоиши нахустин падидаҳои давлат дар Эрон ба асрҳои IХ-VII пеш аз милод тааллуқ дорад. Дар ин асрҳо аксари ноҳияҳои Эрони ғарбӣ ба ҳайъати давлатҳои Ошур ва Урарту дохил мешуд (вилоятҳое, ки баъдтар маркази салтанати мидиҳо гардидаанд, дар таҳти тасарруфи давлати Ошур буданд; тоифаҳои форсии xанубу ғарби Эрон, ки аввалҳо ба подшоҳии Аллом ва баъд ба Ҳахоманишиҳо итоат мекарданд, тақрибан дар соли 640 пеш аз милод тобеияти худро нисбат ба Ошур эътироф намуданд). Дар асрҳои VIII–VII қисмати муҳими хоки шимолу ғарби Эрон дар зери идораи давлати подшоҳии Монӣ муттаҳид гардид.

 • 2016-01-18Ахмедов Бахром

  Реферат: Компютер ва тачхизотхои барномавии он

  Хангоми   огоз  кардани  кори  семестрии  дуюм,  чун   кори  семестрии  якум  набуда,  аз  чор  кисм  тартиб  додаем.  Кисми 1 дар бораи файлвол  ва вирусхо   мебошад. Дар  ин  кисм асосан  маълумот  дар  бораи вирусхо ва  файерволхо  оварда  шудааст.

 • 2016-01-18Ахмедов Бахром

  Реферат: Додашудаҳо ва намудҳои онҳо

  Мавзуи интихоб кардаи ман «Додашудаҳо ва намудҳои онҳо» мебошад.  
  Сифат ва бо эътимодии аз бисёр чихат аз обективона ва пуррагии тавсифњои Додашудаҳо ва намудҳои онҳо  вобаста аст.

 • 2016-01-08Ахмедов Бахром

  Реферат: ҲИССИЁТ

  Одам на танҳо предмет ва ҳодисаҳои олами иҳотакардаро фаъолона дониста мегардад, балки нисбат ба онҳо муносибати муайяне зоҳир менамояд.

 • 2015-12-28Ахмедов Бахром

  Реферат: Назарияи меркантелистон дар асосноксозии савдои байналхалқӣ

  Фаъолияти  байналхалқӣ  дар  зинаи  микро  фаъолияти  корхонаю  муассисаҳо,  бонкҳо  ва  инчунин  соҳибкороне,  ки  ба  фаъолияти  берунии  иқтисодӣ  машғул   мебошанд,  дар бозорҳои  хориҷа  меомӯзад.
  Дар  зинаи  макро  бошад,  робитаҳои  иқтисоди  миллиро  бо  иқтисодиёти  ҷаҳонӣ  меомӯзад.

 • 2015-12-28Ахмедов Бахром

  Реферат: МОҲИЯТИ РАВАНДИ ТАРБИЯ ВА УСУЛҲОИ ОН

  Назарияи тарбия як фасли муҳими илми педагогика мебошад, ки моҳият, мафҳумҳо қонунҳо принсипҳо, қоидаҳо, мазмун методҳо  ва шаклҳои ташкили кори тарбияи хонандагонро мавзӯи омӯзиши худ қарор додаст.

 • 2015-12-26Ахмедов Бахром

  Реферат: Аз таърихи пули миллии Тоҷикистон

  Тангаҳои қадимтарине, ки дар қаламрави Тоҷикистон пайдо гардидаанд, дорикҳои тиллоии хахоманишиянд (асрҳои VI - V то милод), ки дар бозёфти машҳури "Хазинаи Амударё", ки ҳанӯз соли 1878 дар ноҳияи Қубодиён кашф гардида буд, ба даст омадаанд.

Реклама

Загрузка...